Üliõpilasesindajale

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilasi ja seista nende hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on volikogu, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 22-st liikmesüliõpilaskonnast. Volikogu otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. Juhatus koos 11 töötajaga tagab volikogu otsuste elluviimise.

EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC, annab välja Eesti Üliõpilaslehte ning korraldab Tallinna Tudengite Kevad- ja Sügispäevi.

EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.

EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.
Meie tegevuse kohta saad rohkem lugeda blogist, Facebookist ning Twitterist. Meie videosid saad vaadata Vimeost, meie ettekandeid Slidsharest ja kalendrit Google Calendarist.

Comments are closed.