Üliõpilasesindajale

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilasi ja seista nende hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 19-st liikmesüliõpilaskonnast. Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse.

EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC.

EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.

EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele.
Meie tegevuse kohta saad rohkem lugeda blogist, Facebookist ning Twitterist. Meie videosid saad vaadata Vimeost, meie ettekandeid Slidsharest ja kalendrit Google Calendarist.

Comments are closed.