EÜL: Tööpuudust vähendab võrdne ligipääs kõrgharidusele

EÜL: Tööpuudust vähendab võrdne ligipääs kõrgharidusele

Viimasel ajal on meedias palju kõlapinda saanud noorte tööpuudus ning võimalused selle leevendamiseks. Üheks võtmeküsimuseks noorte tööpuuduse leevendamisel Eestis on eurorahade kasutamise võimalused, kus seni on tähelepanuta jäänud kõrgharidussüsteem….

Loe edasi