2017. a kokkuvõte – Tambet

Minu ametiaeg EÜLi juhatuses algas 1. juulil, mil pidin gaasipedaali põhja vajutama. Kogu juunikuu toimusid üleandmised ja vastavate dokumentide (põhikiri, kodukord jne) läbitöötamine. Juulikuu alguses toimus kommunikatsioonispetsialisti valimisprotsess, mille tulemusel saime uue töötaja.

Tambet Arvamusfestivalil muljetamas.

Palju erinevaid sündmusi!
Augustikuu lõpus toimus EÜLi suveülikool koos erakorralise üldkoosolekuga. Üldkoosoleku vajadus tulenes asjaolust, et organisatsioonil ei olnud üks juhtorganitest otsustusvõimeline, kuna volikogu liikmete arv oli langenud alla seitsme. Valimiste tulemusena sai EÜL endale toimiva volikogu ning organisatsioonina voli edasi liikuda.
Augustikuu alguses toimus Arvamusfestival, kus mina ja Britt osalesime  panelistidena. Meie enda korraldatud arutelu “Tulevikutöökohad 2030” oli edukas nii sisu, osalejate arvu kui ka aktiivsuse osas.
Oktoobrikuu alguses toimus baasseminar Tartus, kus käsitlesime raamatupidamist, seadusandlust ja projektide korraldamist. Peakorraldajana jäin sündmusega rahule!

Tambet LSSi sünnipäeva pidustusel, kus ei puudunud ilutulestik ja silmapaistvad dekoratsioonid.

Rahvusvaheline kogemus
Augusti lõpus osalesin Leedu Üliõpilaskondade Liidu (LSS) assambleel (loe tekkinud mõtteid SIIT) ja 26. sünnipäeva tähistamisel. Koos Brittiga osalesime septembris Baltimaade üliõpilaste kohtumisel ja oktoobris Põhjamaade üliõpilaste kohtumisel. Mõlemad sündmused andis palju mõtteainet ja jõudu edasi tegutseda!
Oktoobri alguses osalesime koos EÜLi avaliku poliitika nõuniku Renate Grrossiga Euroopa Üliõpilaste Konvendil (ESC) Cardiffis (loe tekkinud mõtteid SIIT). Kuna EÜL on järgmise ESC korraldaja, siis oli meiepoolne osalemine hädavajalik. Reisi transpordikulud kandis KÜSK rahvusvahelisest huvikaitse programmist, mis tähendas projekti kui ka aruande kirjutamist.
Brittiga käisime ka Iisraelis (loe tekkinud mõtteid SIIT), kus toimus ESU üldkoosolek, mis tähendas  põhjalikku ja pikka ettevalmistust.

Tambet esimesel Noorte Nõukogu kohtumisel.

Töövõidud on need, mis viivad meid edasi
Suurimateks töövõitudeks pean haridus- ja teadusministrilt kinnituse saamist selle kohta, et EÜLi esindajale on ministri delegatsioonis koht tagatud 23.-25. mail Pariisis toimuvale Bolognia ministrite kohtumiseke. See oli võimalik, kuna osalesim Mailis Repsi poolt kokku kutsutud Noorte Nõukogu kohtumisel Lisaks õnnestus mul luua kontakt Integratsiooni SAga pidades silmas võimalikke koostööprojekte.

ESUsse kuulumine on andnud meile ka hulgaliselt käega katsutavat kasu. Näiteks avaldas ESU seisukoha, mis puudutas doktoranditoetuse lubatust väiksema mahulise tõstmise hukkamõistu, kuid samuti saime sisendi koguda dokotoranditoetuse riigiti võrdleva analüüsi koostamiseks.

2017. aasta on olnud ääretult tegus… ja 2018 ei jää alla!

Leave a reply