2018. aasta kokkuvõte – Tambet

Alustuseks sooviksin kõigile soovida edukat ja sündmusterohket uut 2019. aastat. Uue aasta alguses on paslik mõelda nii sellele, mida uus aasta toob, kui ka sellele, mis lõppenud aastal tehtud sai. Minu 2018. aasta EÜLi asejuhina oli täis rõõmu, kordaminekuid ja närvikõdi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Aasta oli äärmiselt tegus ning kõige meelejäävamaid ja olulisemaid sündmuseid kajastan ka käesolevas 2018. aasta kokkuvõttes.

KÜSK-i finantseeritud “Üliõpilasesindajate eestkostevõimekuse koolitusprogramm”
Aasta algas äärmiselt põnevalt. Minu ülesandeks oli korraldada jaanuari kuus aset leidnud baasseminar, suunitlusega parendada üliõpilaskondade võimekust esinduskogude valimiste korraldamise ja läbiviimise osas. Ainsat korda antud projekti raames, oli baasseminari läbiviijaks välisekspert, Ühendkuningriikide üliõpilaskondade liidu (NUSUK) asepresident Robbie Young. Tänu temale said meie esindused väärtuslikku teadmist, kuidas Ühendkuningriikides üliõpilasesindajate valimised on korraldatud ja milliseid väärt kogemusi tasub sealsete valimiste kampaaniast kõrva taha panna, et juhtida veelgi enamate tudengite tähelepanu üliõpilasesindajate valimistele.

Osa Eesti delegatsioonist ESC-l

Rahvusvaheline üliõpilaste konverents Europen Students’ Convention
Aasta esimese poole kõige olulisem sündmus oli minu jaoks kindlasti ESC ehk Euroopa üliõpilaste konverents, mis toimus TTÜ (praeguse nimega TalTech) innovatsioonikeskuses Mektory ja mille avas Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Konverents toimus 14.-17. märtsil Tallinnas ja sellest võttis osa ligi 100 tudengiesindajat üle kogu Euroopa. Enda kõige olulisemaks ülesandeks antud sündmuse raames pean esinejate otsimist seoses Eurostudenti uuringuga, kuid muidugi oli palju ka muid jooksvaid ülesandeid, mida sellise suursündmuse raames kipub tekkima.  Oluline oli ka EÜLi esindamine ja külalistega suhtlemine ning nende küsimuste jooksvalt lahendamine.

ESU uue juhatuse valimised Sloveenias.

Nordic Organizational Meeting ja European Students’ Union üldkoosolek
Rahvusvahelisel tasandil oli aasta esimese poole suuremateks sündmusteks Põhjala- ja Balti riikide üliõpilaskondade kohtumine ehk NOM, mis toimus Stockholmis ja mille teemaks oli üliõpilasliikumise mõju ühiskonnas.
Kõige olulisema rahvusvahelise üritusena toimus aprilli viimasel nädalal Sloveenias Euroopa üliõpilasliidu (ESU) üldkoosolek, kus valiti organisatsioonile uued juhid. Teiste hulgas osutus valituks ka EÜLi endine aseesiisik Katrina Koppel. Meie jaoks oli oluliseks sündmuseks üldkoosoleku poolt Eesti tasuta kõrghariduse teotuseks loodud resolutsiooni vastu võtmine, mis  on kindlasti märgilise tähtsusega.

BOM-il osalenud delegatsioonide ühispilt

EÜL Suveülikool 2018
Kuigi võiks arvata, et suvi on haridusmaastikul rahulik aeg, siis minu ja EÜLi jaoks tervikuna oli suvi tegus tööaeg. Suvi kulges Balti üliõpilaskondade kohtumise (BOM) ja EÜLi suveülikooli korraldamise tähe all. Mõlema sündmuse jaoks oli vaja leida rahastus, ehk kirjutada vastavad projektid. Pidada läbirääkimisi esinejatega, toimumiskohaga ja teiste asjaosalistega. Kuigi südmuste korraldamisel tuli silmitsi seista ka nii mõnegi katsumusega, leidus lõpuks lahendus igale olukorrale ning mõlemad sündmused leidsid augustikuu keskpaigas aset kaunis Viljandi külje all asuvas Kopra talus suuresti nii, nagu algselt oli plaanitud,

Tegus lõpp 2018. aastale
Ka aasta teise poolde jäi äärmiselt aktiivne tegevusperiood. Näiteks õnnestus mul osaleda Eesti 2035 strateegia loomes ja kohtuda Isamaa fraktsiooniga, et tutvustada EÜLi platvormi eelseisvateks Riigikogu valimisteks. Kindlasti tasub ära märkida, et oli rõõm osa võtta ka Tallinna Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva tähistamisüritustest. Rahvusvahelisel tasandi üritustest osalesin NOMil Riias ja ESU üldkoosolekul Montenegros, kus erilist tähelepanu sai koostöö arendamine teiste põhjala riikidega. Detsembri alguses osalesin ESU vaimse tervise teemalisel seminaril Riias. Detsembrikuusse jäi ka EÜLi üldkoosolek, kus sai lõpule viidud EÜLi põhikirja revisjoni protsess.

Leave a reply