2018 II.kvartali kokkuvõte – Tambet

Asejuht Tambet ja volikogu liige Martin Bledis.

ESU Nordic Organizational Meeting  ja Board Meeting

Aprilli esimese nädala lõpus leidis Stockholmis aset NOM ehk Põhja- ja Baltimaade üliõpilasliitude kohtumine mille kaheks juhtteemaks olid üliõpilasliikumise rahastuse ning ühiskondliku mõju küsimus. EÜLi esindasid NOMil juht ja asejuht ning EÜL kandis ette EÜLi rahastust puudutava ettekande. NOMil arutati ka Euroopa üliõpilasliidu üldkoosolekut (ESU BM) puudutavaid küsimusi. ESU BM toimus 21.-28. aprillil Sloveenias, Bledis. EÜLi esindasid üldkoosolekul asejuht ja volikogu liige Martin Paluoja. Üldkoosoleku poolt võeti vastu resolutsioon tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis. Üldkoosolekul leidis aset veel üks märkimisväärt sündmus – EÜLi endine aseesiisik Katrina Koppel valiti ESU asepresidendiks.  EÜLi esindajate sõidukulud Bledi kandis Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Palju tähtsaid dokumente

Mai kuus nõudis suure osa ajast EÜLi avaliku poliitika koondseisukohtade ja 2019.aastal toimuvate Riigikogu valimiste platvormi koostamine. Kuigi Euroopa üliõpilaskonvent (ESC) leidis aset juba märtsikuus, tuli mai kuus veel tegeleda ESC aruandluse poolega. Esitatud sai ka lõplik aruandlus Huvikaitselaboris osa võtmise kohta.

Maikuus sai esindustele edastatud ka välisüliõpilaste kaasamise küsitlus, mille eesmärgiks oli koguda informatsiooni, kuidas esindused kaasavad ja on seni kaasanud rahvusvahelisi tudengeid enda töösse. Maikuuga sai alustatud ka erivajadustega tudengite kaasamise hea tava koostamisega. Üheks mahukaimaks ettevõtmiseks oli EÜLi suveülikooli, mille teemaks on sel aastal kaasav juhtimine, projekti kirjutamine Hasartmängumaksu Nõukogule.

Juunikuusse jäi ka EÜLi põhikirja revisjoni töögrupi kokku kutsumine. Uuenenud põhikirja vastuvõtmine toimub vastavalt tegevuskavale oktoobrikuisel üldkoosolekul. Vahetult enne suveülikooli toimub BOM ehk Baltimaade üliõpilaskondade kohtumine, mille teemaks on rahvusvähemuste kaasamine ja ligipääs kõrgharidusele Baltimaades ja mille seekordne korraldamise kohustus lasub EÜLil. Juunikuus toimus BOMi jaoks kontseptsiooni koostamine ja rahastuse otsimine.

Juunikuu alguses toimus Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kes on EÜLi kõige värskem liige, EÜLi üldkoosolek, mille raames võeti vastu EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019.aastal.

Leave a reply