2018 I.kvartali kokkuvõte – Tambet

Töökalt alanud aasta

Jaanuari esimeses pooles osalesin koos Helena ja Brittiga Rahvusvaheliste tudengite uuringu
esialgse verisooni tagasisidestamise ja täiendamise protsessis. Samuti toimus jaanuari
alguses kohtumine E3-ga, kus arutasime võimalikku ühisosa 2019. aasta riigikogu valimiste platvormi sisendis. Otsustasime, et E3 leiab koostöös vähemalt ühe platvormi punkti, mida saab ühiselt
tutvustada.

Jaanuarikuu baasseminar.

Baasseminar “Üliõpilaskondade esinduskogude valimised”

Jaanuari lõpus, täpsemalt 27. Jaanuaril leidis aset järjekordne baasseminar, mille
korraldamise eest vastutasin isiklikult. Baasseminari teemaks oli esinduste esindusorganite
valimiste korraldus ja valimiskampaania läbi viimine. Väliseksperdina oli kogemust jagamas
Ühendkuningriikide üliõpilasesinduste liidu asepresident Robbie Young.

Huvikaitselabor

Veebruarikuusse jäi muuhulgas huvikatiselabori projekti lõpuüritused. Veebruariga lõppeski
EÜLi osalemine huvikatselabori tegevustes. Huvikatiselaboris osalemise raames valmis
rahvusvahelisi tudengite heaolu puudutav huvikatiseplaan. Samuti osalesin peaaegu kõikidel
huvikatiselabori koolitustel, mis andsid vajaliku sisendi teadlikuma huvikaitse
teostamiseks. Lisaks toimus huvikatselaboris osalemise tagasisidestamine.

Märtsikuu baasseminar.

Baasseminar “Üliõpilasesinduse liikmete võtmeoskused”.

Märtsi esimesel laupäeval toimunud baasseminari korraldamise juures mängisid kandvat
rolli Helena ja Kadri-Ann aga tulenevalt asjaolust, et toimumiskohaks oli Tartu, siis sain anda
ka omapoolse panuse ürituse korraldamisse.

 

 

Punt ESC meeskonda ühel pildil. ESC album asub SIIN ! Foto: Erkka Lehto

35th ESC Tallinn

Märtsikuu kõige ajamahukam ja intensiivsem periood oli seotud Euroopa üliõpilaste konverentsiga. Konverents toimus 14.-17. märtsil Tallinnas ja sellest võttis osa ligi 100 tudengiesindajat üle kogu Euroopa. Minu vastutusala sisulise poole pealt oli seotud esinejate leidmisega seoses Eurostudenti uuringuga ja galaõhtusöögi muusikalise poole tagamisega. Oluline oli ka EÜLi esindamine ja külalistega suhtlemine ning nende küsimuste jooksev lahendamine.

Leave a reply