2018 I.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Avalik poliitika – Renate, Helena ja Kadri-Ann

ESC peakorraldaja Renate. Foto: Erkka Lehto

Renate:

Jaanuaris suurendati minu töökoormust täiskoormuseni – seda kõike selleks, et saaksin pühenduda 35nda European Students’ Conventioni projektijuhina maksimaalselt konverentsi ettevalmistustele. Konverents kandis pealkirja “Inclusive Student Movement” ja keskendus rahvusvaheliste üliõpilaste heaolule ühiskonnas ja üliõpilasliikumises.

EÜL-ile langes au korraldada ESC-d kui Euroopa Üliõpilasesinduse traditsioonilistest sündmust esmakordselt, seda suurem oli meile osaks saanud vastutusekoorem ning soov hoida Eesti lippu laitmatu üritusekorralduse näol kõrgel. Vaatamata sellele, et ettevalmistusetega ESC-ks sai algust tehtud juba 2017. aasta jaanuaris, oli tegevusi, mis viimase kolme kuu jooksul lahendamist vajasid, üüratus koguses.

Lisaks osalejate registreerimisele, töötubade planeermisele, koostööpartneritega tellimuste kinnitamisele jms. leidus hulgaliselt kiirekorralisi ning ootamatuid ülesandeid, nt: kust leida kultuuriõhtule EV100 fotosein, vanalinna ekskursioonile giidid või loovkirjutamise töötuppa lapsehoidja. Kuna meie meeskond oli äärmiselt väike, siis õnnestus mul puutuda kokku kõikvõimalike ülesannetega, mis ühe suuremahulise konverentsiga kaasas käivad – kui ühel hetkel juhtisin ma töötuba, siis järgmisel momendil abistasin video jaoks valguse tegemisega ning seejärel suundusin saali laudu tõstma.

Kokkuvõttes võib öelda, et viimased kolm kuud on olnud ilmselt kõige stressirohkem periood, mida senini kogenud olen (ja ma olen varasemalt ka korraga nelja töökohta omanud!), kuid ma ei oleks mitte mingi hinna eest nõus sellest kogemusest loobuma. Täita suure rahvusvahelise konverentsi projektijuhi rolli on esiteks suur au ning teiseks hindamatu õppimiskogemus. Kui julgeda uskuda osalejaid, siis võib tulemusega igati rahule jääda, EÜL tõestas oma suutlikkust ja asjatudlikkust rahvusvahelise üliõpilasliikumise tasandil!

Mul on siiralt hea meel, et minu aeg EÜL-is lõpeb just nüüd, kus ESC on edukalt selja taha jäänud. Soovin Evale, EÜL-i uuele avaliku poliitika spetsialistile, palju edu ja südikust üliõpilaste õiguste eest seismisel!

Viele Grüsse aus Berlin!

Uus avaliku poliitika spetsialist

Märtsikuus asus EÜLi avaliku poliitika spetsialisti kohale Eva Liina Kliiman. Soovime kogu meeskonnaga Evale jõudu ja jaksu uues ametis. Tere tulemast meeskonda!

Sündmused

Helena ja Kadri-Ann ühendasid jõud ning ühtse meeskonnana korraldati märtsikuu KÜSK baasseminari “Üliõpilasesinduse liikme võtmeoskused”. Avaliku poliitika meeskond oli samuti igati kaasatud ka ESC korraldustegevustesse.

Tasuta kõrgharidus

Märtsi kuu algas ärevalt, sest välja tuli astuda tasuta kõrghariduse kaitseks. Terve avaliku poliitika valdkond suunas oma tähelepanu selle teemaga tegelemisesse. Läbi sai töötatud dokumente, kirjutatud artikleid kui ka kontakteerutud liikmete, vilistlaste ja koostööpartneritega.  Igale kohtumisele, sõnavõtule ja koosolekule mindi alati põhjaliku ettevalmistusega. Hetkel on olukord rahunenud kuid kindlasti seisab pikk töö kvaliteetse tasuta kõrghariduse eest seismisel veel ees.

Dokumendid, uuringud, küsitlused

Aasta esimene kvartalis on olnud mitmeid erinevaid uuringuid ja küsitlusi, milles kord on EÜL saanud olla vastaja rollis, kord läbiviija rollis. Läbi sai viidud AS Archimedese poolt tellitud uuring “Rahvusvaheliste tudengite teadlikkus pakutavate tugiteenuste kohta”. Samuti andis EÜL oma vastustega sisendi ka Bologna with Student eyes küsitlusse.

Tähelepanu ja aega on nõudnud ka uuendatava kõrgharidusseadustiku koostamine, mille tarbeks on läbi töötatud erinevaid dokumente ja materjale kvaliteetse sisendi andmiseks

Ettevõtlusvaldkond – Vello, Kristiina, Kristi ja Kadri-Ann

 

Uus andmekaitseseadus ja ISIC kaardi hinnatõus

Peamisteks teemadeks on olnud uue GDPR nõuete rakendumine 2018. aastal ehk ISIC kaardi andmekaitse küsimused. Lisaks vastavalt 2017.a lõpus toimunud üldkoosoleku otsusele kaartide hindasid tõsta, on toimunud koolidega uute lepingute sõlmimine.

IGO Külastus

Veebruaris külastasid meid tähtsad külalised ISIC Global Office’ist (IGO), kelle eesmärgiks oli aru saada EÜL-i toimimismudelist ning tuua esile meie akadeemiliste koostööpartnerite rohkust. Terve nädala kestnud vaatlemise järel saime väärt tagasisidet, kuidas veelgi edendada ISIC kaardi brändi Eestis.

Sotsiaalmeedia kampaania #AktiivneISIC

Ka 2018.aastal tuleb sotsiaalmeediakampaania Aktiivne ISIC! Sel aastal on meie hea koostööpartner SEB pank, tänu kellele on kampaaniaauhinnad eriti ägedad. Kui eelmisel korral oli väljakutseks planking, siis sel aastal on sportlikuks väljakutseks wall-sit. Kampaania saab alguse 9.aprillil ja kestab kuni 11.maini. Kui sinu üliõpilasesindus sooviks ka osaleda kuid pole mingil põhjusel veel infokirja saanud, siis kindlasti võta ühendust meie kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Kadri-Ann Salumäega aadressil kadriann.salumae@eyl.ee !

 

 

 

Leave a reply