2019. aasta kokkuvõte – Eleri Pilliroog

2019. aasta märksõnadeks on minu silmis: kollane maasiga, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi esindajate valimised, EÜLi juhatuse valimised, teadusematused, kõrgkoolide konsolideerimine või kinnipanek, kõrgharidusrahastus ja veel palju muud. 

Möödunud aasta jääb meile EÜLis pikaks ajaks meelde ning on tänaseks käima lükanud nii mitmeidki protsesse. Nüüd oleks aeg aga eelmine aasta kokku võtta, et uuel aastal juba uutele väljakutsetele pühenduda. 

EÜL kui arendav ja arenev organisatsioon

2019. aastal vahetusid nii juhatus kui ka mitmed EÜLi esindajad ja meeskonnaliikmed. Aasta lõpuks oli meil 8 töötajat, 9 volikogu ja 6 nõukogu liiget, 28 üldkoosoleku esindajat ning mitusada esindajat üle terve Eesti üliõpilasliikumise.

Aasta esimesel poolel – Britt Järveti ning Joonatan Nõgisto valvsal juhtimisel – keskenduti peamiselt Riigikogu valimistele. Selle protsessi raames oli tarvilik kohtuda mitme poliitikuga, et tudengisõbralikud seisukohad nende poliitilistes platvormides kajastuksid. Samuti koostas EÜL enda nägemuse sellest, millistele aspektidele tuleks Vabariigi Valitsusel keskenduda järgneva nelja aasta jooksul. Peamised teemad olid kõrghariduse rahastamine ning kvaliteet, üliõpilaste sotsiaalsed garantiid, rahvusvahelised tudengid, võrdõiguslikkus kõrghariduses ning üliõpilased tööturul. Kõik meie seisukohad koalitsioonikokkuleppesse ei jõudnud ning meil on jätkuvalt teemasid, mille eest seista ja millele riigi tähelepanu suunata.

2019. aasta üheks olulisemaks teemaks oli kindlasti kõrghariduse ning teaduse rahastamine. Esimesel poolaastal selgus, et taganetakse 2018. aastal antud lubadusest teadusrahastust tõsta, ning see tõi kokku nii üliõpilased, akadeemilised ametiühingud, tudengiorganisatsioonid kui ka noored teadlased – nimelt toimus teadusematus, mis viis teaduse jälle avalikkuse jaoks huviorbiiti. Pikk mõjutusprotsess päädis aga vaid väikese tõusuga ning pettumustunne jätkub. Teisel poolaastal algatati debatti eelkõige läbi väidete, et tasuta pakutav kõrgharidus on läbi kukkunud. Reageerisime sellele aktiivselt: avaldasime mitme kuu vältel koos esindajatega artikleid, osalesime meeleavaldustel ning käisime televisioonis ja raadios. Samaaegselt toimus pidev töö Riigikogu komisjonides, ilmus Riigikontrolli audit kõrgharidusreformi kohta, toimus Riigikogus arutelu eestikeelse kõrghariduse jätkusuutlikkuse üle ning oleme kindlad, et pikk tee on veel ees. Oleme kindlad, et just praegu tuleb otsustada, kas muuta kõrgharidus eliidi privileegiks või võimaldada ligipääsetavust kõigile motiveeritutele ja võimekatele.

Kuidas läheb meie esindustel? 

Teisel poolaastal võtsime asejuht Kristeliga eesmärgiks kohtuda kõikide esindustega, et tutvuda uute liikmetega ning arendada kootööd. Tuleb tõdeda, et meie esindused teevad superägedat tööd ning on niivõrd erisugused – küll viidi meid katusekontorisse, simuleeritud vanglaruumidesse, aga ka moodsatesse ning hubastesse koosolekuruumidesse. Jätkuvalt on kõigile murekohaks vähenev tudengkond ning esindajate värbamine ja motiveerimine. Nende ja teiste väljakutsete ületamiseks oleme planeerinud 2020. aastasse põhjaliku koolitusprogrammi. Lisaks julgustame esindusi võtma osa meie iga-aastastest üldkoosolekutest ning suveülikoolist, et mõtteid teistega jagada ning koos probleeme lahendada. Keegi meist ei ole üliõpilasmaastikul üksi.

2019. aastast muutus EÜLi üldkoosolekute korralduse struktuur – nüüd on tegemist 2-päevase üritusega, kus lisaks formaalsele koosolekule toimuvad koolitused, põnevad töötoad ja debatid. Hea meel on näha, et paljud esindused on (taas)avastanud volikogu ning võtavad regulaarselt osa koosolekutest. See on suurepärane võimalus kaasa rääkida aktuaalsetes küsimustes ning oma hääl riigi tasandil kuuldavaks teha.

2019. aastal imeilusas Kauksi ranna puhkekülas toimunud suveülikoolis keskendusime eelkõige vaimsele tervisele.  Võtsime sihiks arendada nii iseennast kui ka kõrgharidusmaastikku. Kohapeal käisid mõtteid jagamas antud valdkonna spetsialistid ning õhtul toimus meeleolukas ühisgrillimine. Vaimse tervise sisend oli aasta teises pooles volikogu ja professionaalide laual arutlemisel ning juba peagi saavad kõik esindused EÜLi vaimse tervise seisukohtadele pilgu peale heita. Tore on näha, et nii mitmedki esindused on võtnud südameasjaks vaimse heaolu oma kõrgkoolis, korraldades regulaarseid teemaüritusi, arendades tugisüsteemi või võttes lihtsalt hetke, et oma patareisid laadida. 

EÜL lahendas möödunud aastal erinevaid tudengimuresid, mille käigus tegime tihedat koostööd esindustega. Sellest tulenevalt oleme võtnud uueks aastaks fookusesse nii EÜLi kui ka esinduste silmapaistvuse, tuntuse ning võimekuse tõstmise, ikka selleks, et üliõpilasesindamine oleks üha levinum ja populaarsem. 

Kiirelt aastasse 2020

2019. aasta möödus EÜLi jaoks täiskiirusel mitmes rollis, olles korraga nii tulekahju kustutaja, aga ka protsessi algataja. Uut aastat alustame juba täienenud kollektiiviga ning lennukate eesmärkidega. Loodame jätkuvalt esinduste raugematule innovatiivsusele ning energiale, kuid mõistame, et vahel on lihtsalt vaja samm eemale astuda, et jõudu koguda. Püüame senisest veelgi rohkem üksteist toetada ning jagada omavahel innustavaid kiidusõnu ja inspiratsiooni. Tere tulemast, EÜLi 28. eluaasta!

 

Leave a reply