2019 I kvartali kokkuvõte – avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Avaliku poliitika valdkond

 

Õppelaenu ja õppetoetuste eelnõu
Jaanuaris andsime tagasisidet õppelaenu ja õppetoetuste eelnõule, millega plaanitakse muuta laenu intressi arvutamise valemit, muuta kahe käendaja nõue ühele käendajale, muuta paindlikumaks tagasimakse alguse aega ja lihtsustada krediidiasutustel õppelaenu turule tulemist. Õppelaenu süsteemi muudatused on vajalikud ja kuigi muudatused on liikumine õiges suunas, siis tervikliku sotsiaalgarantiide süsteemi huvides peaks õppelaen muutuma põhjalikumalt ja omandama tagastatava toetuse olemuse.

Kuna vastupidiselt ministeeriumi algsele soovile ei jõutud seadusemuudatust Riigikogu XIII kooseisuga ära menetleda, siis jääb seadus hetkel n-ö sahtlisse – ootama, kas uues valitsuses on teemaga edasi tegelemiseks tahet. Siinkohal ei ole EÜL ei seni käed rüpes istunud ega ei kavatse seda edaspidigi teha ning teema oli üks meie tõstatatud teemast üliõpilaste ootustest koalitsioonilepingule, mille kohta me kirjutasime nii meedias kui ka saatsime pöördumised koalitsioonikõnelustes osalevatele erakondadele.

Välistudengite tööturuga sidustamine

9. jaanuaril toimus EÜLi korraldatav välistudengite tööturuga sidustamise teemaline arutelu Kultuuriministeeriumis, mis tõi laua taha kokku nii ministeeriumite, ülikoolide kui ettevõtjate esindajad. Arutelul sai selgeks, et erinevate osapoolte jaoks on teema saanud lühikese aja jooksul väga oluliseks ja kuigi leidub häid praktikaid, vajaks teema süstemaatilist lähenemist ja seda eriti teadlikkuse aspektist. Jätkutegevusena toimus 18. märts Siseministeeriumis kohtumine, et kaardistada täpsemad vajadused, mille puhul saaks riik appi tulla (toetus praktikajuhendajatele, kes inglise keeles juhendavad; üritused, mis aitaksid kokku viia vastava valdkonna ettevõtted ja tudengid jne). Teemaga minnakse edasi ja varsti algab kirjalik tagasisidering, mis Siseministeeriumi eestvedamisel loodab koguda erinevate välja pakutud variantide kohta seisukohti.
2018. aasta lõpus viidi läbi välistudengite temaatiline hindamine, mis oli oluline nii oma teemapüstituse osas kui ka sellepärast, et tegemist oli piloodiga uuele kõrgharidusseaduses ettenähtud hindamisele. Temaatilised hindamised asendavad seadusest välja jäetud õppekavade hindamisi, kuid on oma olemuselt päris erinevad ja võivad käsitleda laia teemade ringi. EÜL oli kaasatud nii hindamise juhtkomisjoni kui ka hindamiskomisjoni. Kuigi piloodina sai selgeks, et seni kasutatavat hindamise metoodikat peaks temaatilise hindamise puhul ümber tegema ja muutma rohkem uuringutaoliseks, siis on hindamisaruanne siiski ülevaatlik lugemine ingliskeelsetest õppekavadest ja välisüliõpilaste õpetamise ja toetamise praktikatest.

Välistudengite temaatiline hindamine andis võimaluse ka kokku tulla ja kõrgkoolide ning teiste asutuste vahel parimaid praktikaid, kogemusi ja muljeid vahetada, kui 21. märtsil toimus EKAs hindamisaruande esitlus, mille ettekanded on nähtavad siin.
See, et välistudengite integreerimine on ühiskonnas oluline teema näitab ka 29. Märtsil toimunud Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”, mis keskendus hariduse rollile sisserändajate lõimumisel vastuvõtvate riikide ühiskonda ja tööturule. Rändekonverentsi ettekanded on nähtavad siin.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise korra tagasiside ring

Aprilli alguses saatis EÜL kõrgkoolidele, esindustele ja eestkoste organisatsioonidele välja palve saata tagasisidet erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi süsteemi kohta, et saada ülevaade, kuidas praeguse süsteemiga rahul ollakse ja kas oleks võimalik praegust süsteemi paremaks muuta või kaaluda alternatiivset süsteemi, et kõrghariduse kättesaadavust parandada. Tagasiside kogumine kestab kuni 15. juunini ja kõigi tagasiside on oodatud meiliaadressile evaliinakliiman@eyl.ee.

Samuti algatas EÜL erivajadustega tudengite nõustajate võrgustikku taaselustamise, mis tuleb taas kokku õige pea Tallinna Ülikoolis, et jagada häid praktikaid ning jõustada nõustajaid, kelle põhitöö pole erivajadusega tudengite nõustamine.

Uuring: sooline ja seksuaalse ahistamine kõrghariduses

Märtsi lõpus oli EÜLil võimalik alustada soolise ja seksuaalse ahistamise uuringut, mis uurib olukorda kuues avalik-õiguslikus ülikoolis, kuid vaatleb ka parimaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid tagamaks turvaline õpi- ja töökeskkond. Praegu on käimas küsimustiku väljatöötamise ja ettevalmistus etapp, millesse on kaasatud ka esindused ja teised tudengiorganisatsioonid, LGBT ühing, ülikoolide personaliosakonnad ja rektoraadid.

EÜLi töökord

Kuna detsembris võeti EÜLi üldkoosolekul vastu uuendatud põhikiri, siis ajakohastas avaliku poliitika meeskond ka organisatsiooni kodukorra, millega uuendatakse volikogu valimise korda (ehk operatsionaliseeritakse põhikirja uuendusega ettenähtud roteeruva volikogu printsiipi) ja kaotatakse juhatusse kandideerimise esildiste nõue. Uuendatud töökord on päevakorra maikuus toimuval üldkoosolekul.

Kaasava organisatsiooni juhendmaterjal

Jaanuaris valmis pool aastat ettevalmistatud Kaasava organsatsiooni juhendmaterjal, mis on kättesaadav nii eesti– kui ingliskeelsena. Materjal on mõeldud eeskätt üliõpilasorganisatsioonidele, kui kasutatav ka mujal ja selle eesmärgiks on teadvustada erinevate inimrühmade kaasamise vajadust ning panna meid märkama erinevaid asjaolusid, mis muudavad meie organisatsioonid, üritused ja kommunikatsiooni ligipääsetavaks.

Uus avaliku poliitika spetsialist  – Joanna Kurvits

Joanna Kurvits

Peale mitmeid intervjuusid leidsime enda meeskonda viimaks selle õige inimese, kelleks on Tartu Ülikooli riigiteaduste tudeng Joanna Kurvits!
Tervitame Joannat palavate tervitustega!
Joanna põgus enesetutvustus ja kontaktandmed on leitavad SIIT.

Ettevõtlusvaldkond

Katrin Liblik

Jaanuari kuus oli meil rõõm tervitada meeskonda uus klienditoe- ja müügispetsialist Katrin Liblik. Katrini lühikese enesetutvustuse ja kontaktandmed leiab SIIT.

Aasta alguse esimeseks suuremaks muutuseks kaartide valdkonnas oli kaarditoodete “Personal” ja “Külaline” kaardikujunduse värskendus. Lähemalt kaardikujunduste värskendamise kohta on võimalik lugeda pressiteatest.

Veebruari lõpus tuli Eesti Üliõpilaskondade Liidul vahetada koostööpartnerit kaarditootmise valdkonnas. Uueks Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatavate kaarditoodete tootjaks on Kaardiekspert OÜ. Seoses tootja vahetumisega on hetkel kaartide tootmisperiood pikenenud. Täname kõiki kliente mõistva suhtumise eest.

Leave a reply