2019 I kvartali kokkuvõte – Joonatan

Riigikogu valimised

Alustasin enda ametiaega 21. jaanuaril, mis jäi samasse perioodi, kui algas aktiivne kampaaniategevus seoses märtsi alguses toimunud Riigikogu valimistega. Korraldasime EÜLiga valimistega seoses enda meediakampaania, et tutvustada meie platvormi Riigikogu valimisteks ning tõsta avalikus arutelus esile ka üliõpilastele olulised teemad. Projekti avaldasime erinevates meediakanalites rida arvamusartikleid, ning kirjutasin ka ise ERRile arvamusartikli kodanikukesksest kõrghariduse visioonist.
Töö on jätkunud ka pärast valimisi, et hoida olulised kõrgharidusega seonduvad teemad üleval ka koalitsioonikõneluste perioodil. Selle raames avaldasime veel ühe arvamusartikli, kus väljendasime üliõpilaste ootusi peatselt moodustuvale valitsusele.

Suursündmuseks oli kindlasti 20. märtsil Stenbocki maja ees toimunud meeleavaldus kõrghariduse toetuseks, mis sai laialdast kajastust ka meedias.

Uus kõrgharidusseadus

20. veebruaril võttis riigikogu vastu uue kõrgharidusseaduse ja ka eraldi seadused Tallinna Ülikoolile, Maaülikoolile, Muusika- ja Teatriakadeemiale ning Kunstiakadeemiale. EÜLi jaoks oli see kulminatsioon väga pikale osalusprotsessile, mis päädis kokkuvõttes üliõpilastele nii positiivsete kui ka negatiivsete tulemustega. Seisime kuni viimase hetkeni selle eest, et üliõpilased oleksid kaasatud uutesse strateegilistesse nõukogudesse – kuigi seda lõppkokkuvõttes ei õnnestunud saavutada, tõi uus kõrgharidusseadus siiski üliõpilastele muude muutuste kõrval kaasa paindlikuma VÕTA ning akadeemilise puhkuse korra. Tutvustamaks laiemale üldsusele, kuidas uued seadused mõjutavad üliõpilaste igapäevaelu, kirjutasime Britt Järvetiga ülevaatliku artikli, mis avaldati Postimehes.

Haridus- ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035

EÜL on olnud aktiivselt seotud uue Haridus- ja Teadusstrateegia koostamisega aastateks 2021-2035. Oleme andnud enda panuse konkurentsivõime, sidususe ja heaolu ning väärtuste ja vastutuse visioonipaberite valmimisele, mille tulemust saame näha aprilli keskel toimuval Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldaval visioonikonverentsil.

Euroopa Üliõpilaskonverents

Märtsi keskel (14.03 – 17.03) toimus Rumeenias, Timisoara linnas 37. Euroopa Üliõpilaskonverents, kus esindasin EÜLi koos volikogu liikme Martin Paluojaga. Ürituse raames tutvusin paljude uute ning juba tuntud tegijatega Euroopa riikide üliõpilasliitudest ning meie katuseorganisatsioonist (Euroopa Üliõpilasliit), mis võimaldas hoida ning laiendada EÜLi sidemeid rahvusvahelisel tasandil ning leida välispartnereid selle aastase EÜLi suveülikooli korraldamiseks.

Leave a reply