2019 II kvartali kokkuvõte – avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Ettevõtlusvaldkond

ISIC brändi uus välimus
ISIC bränd sai maikuus uue ja värske välimuse, millega kaasneb ka kaardikujunduste uuenemine. Uue kaardikujundusega koos kaasneb veel üks muutus. Nimelt lisandub uue kujundusega tudengikaartidele ka isikukoodi andmeväli. Uue kujundusega ISIC ja ITIC kaarte on turule oodata järgmise kalendriaasta alguses.

Turult kaob Eesti Üliõpilaspilet
Uue kõrgharidusseaduse jõustumisega tänavu septembris muutub kehtetuks üliõpilaspileti määrus. Eesti Üliõpilaskondade Liit lõpetab augustis Eesti Üliõpilaspiletite väljastamise. Väljastatud ja kehtivaid õpilaspileteid saab pikendada pikenduskleebisega kuni kaardi kehtivusaja lõpuni. Eesti Üliõpilaspileti kehtivusaeg on neli aastat. Õppuri staatust kinnitavat tõendit saab edaspidi taotleda kõrgkoolist või mugavama lahendusena on õppuri staatust jätkuvalt võimalik kinnitada ISIC kaardiga.

ISIC Event 2019
Vahemikus 28-30.mai leidis Kreekas aset ISIC Event 2019. Tegemist on kord aastas toimuva konverentsiga, kus kogunevad kõik ISIC kaarti väljastavate riikide esindajad. Konverentsil heidetakse pilk möödunud aasta kokkuvõtetele ning tutvustatakse uusi lahendusi ja sihte tulevaks aastaks. Eesti Üliõpilaskondade Liitu käis esindamas kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kadri-Ann Salumäe.

Uus liige meeskonnas
Aprillikuus liitus EÜLi meeskonnaga uus bürooassistent Aliis Kampus.

Loosimismängud ja uued partnerid
Vahemikus aprill-juuni liitus ISIC koostööpartneritega Kohvik No2, Välk Takso, Niidumaa Grupp Sound Solutions ja Viru Folk. Samuti jätkasime koostööd ka Positivus Festivaliga, kuhu oli ISIC ja ITIC kaardi omanikel võimalus soetada soodsama hinnaga pileteid.

Samuti loosisime suve algul välja pileteid nii Positivus Festivalile kui ka klubis Hollywood toimunud peole Aloha House Party.

————————————

Avaliku poliitika valdkond

Jätkates esimese kvartali aruande tegevustega, siis teises kvartalis olid peamisteks märksõnadeks valitsuse moodustamine, kõrghariduse ja teaduse alarahastus, soolise ja seksuaalse ahistamise uuring ja üldkoosoleku ning suveülikooli korraldamine.

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise meeleavaldused
Mais ja juunis kerkis kõrghariduse ja teaduse rahastamise probleemide üle avalik arutelu. EÜL võttis osa mitmest teemaliselt meeleavaldusest, EÜL juhatus kirjutas sel teemal artikleid ja andis kommentaare. Vastukajana valitsuse otsusele teaduse rahastust mitte 1%-ni SKP-st tõsta lõime olukorra absurdust kujutavad meemid ning käivitasime #teadusematuse kampaania.

Soolise ja seksuaalse ahistamise uuring
Aprill möödus soolise ja seksuaalse ahistamise uuringut ette valmistades. Resursside tõttu uurime seekord avalik-õiguslikke ülikoolide üliõpilaste ja õppejõudude kogemusi ja käsitlusi. Lisaks käsitleb uuring varasemaid kohalikke ja rahvusvaheliseid praktikaid ülikoolides turvalise õpi- ja töökeskkonna loomiseks ning hoidmiseks. Uuringu lõppraporti valmimine on planeeritud jaanuaris 2020, kui toimub uuringutulemuste esitlusüritus.

Mais algas veebiküsitlus, mis sai 27. juuniga läbi. Uuringu veebisait

Üldkoosoleku ja suveülikooli korraldamine
Maikuus toimunud kahepäevasel üldkoosolekul toimus Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud töötuba panustamaks Lõimiv Eesti 2030 strateegiasse üliõpilasesindajate vaatenurgast. Üldkoosolekul kinnitati juhatuse ja volikogu kandidaatide valimise kõrval ka uus töökord, millega muudeti volikogu valimiste korda – nüüdsest valitakse igal aastal korrapäraselt pooled volikogu liikmed.

Eesti 2035 strateegia arutelud
Terve perioodi jooksul on toimunud ka Eesti 2035 strateegiate arutelud. Aprillis andsime tagasisidet Haridus- ja Teadusministeeriumi visioonipaberitele ja osalesime teemalisel visioonikonverentsil. Juunis osalesid EÜL esindajad esimestel Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiate aruteludel.

Leave a reply