2019 II kvartali kokkuvõte – Britt

Kevad- ja varasuvine periood möödus võrdlemisi rahvusvahelise koostöö tähe all, meelt avaldades teadusrahastuse suurendamiseks ning uuele juhatusele tööd üleandes. Mainisin mitmes ringkonnas, et tahaksin veel enne ametiaja lõppu natuke protestida – vähemalt selle jaoks andis valitsus soodsa pinnase!

ISO visiit Eestisse

16.-18. aprillil külastas EÜL-i hollandi sõsarorganisatsioon Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), kellele korraldasime põhjaliku Eesti kõrgharidustemaatilise kava. Visiidi käigus külastasime nii kõrgkoolide rahvusvahelist vastuvõtusüsteemi lihtsustavat DreamApply’d, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumit. ISO delegatsioon jäi külastustega väga rahule ning nad olid üllatunud kuivõrd tudengisõbralik kõrgharidussüsteem Eestis on võrreldes näiteks Hollandi omaga. Lisaks alustasid nad pärast visiiti ka DreamApplyga koostööd ning kvaliteedikindlustamise süsteemiga paremaks tutvumiseks käis Hollandi delegatsioon juunis uuesti EKKA-ga kohtumas. 

Volikogu koosolek
Aprilli lõpus, täpsemalt 19.aprillil toimus Tartus Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse ruumides ka volikogu koosseisuga Eleri Pilliroog, Allan Aksiim, Agnes Neier, Jari Pärgma, Martin Tikk, Elina Kersa, Martin Paluoja ja Gerlin Gil viimane koosolek. Koosolekul arutati EÜL uut töökorda, doktorantuurikorraldust ja üliõpilasliikumise panust keskkonnahoidu. Suur tänu eelmisele volikogu koosseisule teie suure panuse eest!

ENQA meeting
25.04-26.04 toimus Tallinna Ülikoolis European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) üldkoosolek ja seminar, kus käisin EÜL katusorganisatsiooni European Students’ Unionit (ESU) esindamas. Sündmuse raames räägiti Euroopa Ülikoolide initsiatiivist, Euroopa kõrgharidusruumist 2020+ ning kvaliteediagentuuride tulevikust Euroopas. ESU on üks ENQA peamisi koostööpratnereid Euroopas. 

 

Haridus- ja Teadusstrateegia 2035 visioonidokumendid
Alates 2018. aasta sügisest on EÜL osalenud Haridus- ja Teadusministeeriumi koordineeritud valdkonna strateegiadokumendi loomises ja tagasisidestamises, millega luuakse visioon Eesti haridusmaastikust aastaks 2035. Töö visioonipaberite loomiseks toimus kolmes töörühmas – Väärtused ja vastutus, Heaolu ja sidusus ning Konkurentsivõime töögrupis. Ekspertrühmade töö lõpptulemit tutvustati esimest korda 15. aprillil 2019 toimunud visioonikonverentsil. Visioonipaberid loodi strateegia alusdokumentideks ning edasine strateegia protsess kulgeb edasi töörühmades: Teadus, arendus ja innovatsioon; Noortevaldkond; Haridus: õpetajad ja õpetamine; Haridus: oskused; Haridus: haridussüsteem; Keelevaldkond. Plaanide kohaselt peaksid kõik töörühmad jõudma oktoobriks 2019 meetmete ja olulisemate tegevuste sõnastamiseni, et strateegiate terviktekstide esimesed versioonid saaksid aasta lõpuks valmida ja töörühmadel oleks võimalik neile tagasisidet anda.

Liikmetega kohtumised
EÜL-i üheks peamiseks eesmärgiks on ka oma liikmete toetamine ja arendamine. Uute inimestega tutvumiseks ning EÜL-i tegevuse tutvustamiseks kohtusid Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatus ning Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna juhatus ka hollandi sõsarorganisatsiooni ISOga. Samuti käisime koolitamas Eesti Maaülikooli üliõpilasesindust ning Tallinna Ülikooli üliõpilasnõukogude juhatusi.

ESU üldkoosolek
06.05-12.05 toimus Sofias European Students’ Union’i üldkoosolek, kus EÜL-i esindasid volikogu liige Martin Paluoja ja Britt Järvet. Üldkoosolekule eelneva konverentsi raames käsitleti tulevikutöö temaatikat. Üldkoosoleku peamisteks teemadeks olid hariduse kaubastumise seisukoha vastuvõtvmine, mobiilsuse seisukoha vastuvõtmine, digitaliseerumise seisukoha vastuvõtmine ning ESU uue juhatuse ja volikogu valimine. Juhatusse kandideeris ka EÜL-i endine aseesiisik Katrina Koppel, kes kahjuks valituks ei osutunud. EÜL-i jaoks oli üldkoosolek siiski edukas, kuna paistsime aktiivse osalusega silma ning kinnistasime varasemaid koostöösuhteid erinevate üliõpilasorganisatsioonidega. 

Üldkoosolek ja juhatuse üleandmine
18.-19. mail toimus Tallinna Ülikoolis üldkoosolek, kus kinnitati uus töökord ning valiti uus juhatus ja volikogu. Uueks juhiks valiti Eleri Pilliroog ning asejuhiks Kristel Jakobson. Volikogusse valiti Martin Tikk, Gerlin Gil, Mari Kasemets, Mart Vestli, Mait Rõõmus, Johanna Viik, Marge Vaikjärv. Lisaks valiti volikogusse endisest juhatusest Britt Järvet ja Joonatan Nõgisto, kes valiti tingimusel, et nende volitused hakkavad kehtima peale juhatuse töö lõppu. Palju õnne kõigile valitutele uutel väljakutsetel!

Teadusrahastuse meeleavaldus
Mai lõpus sai riigi eelarvestrateegia protsessis selgeks, et valitsus murrab 19. detsembril sõlmitud teaduslepet, millega lubati teadus– ja arendustegevuse riigieelarvelise rahastamise tõstmist 1% sisemajanduse koguproduktist. Sellest tulenevalt aktiveerusid mitmed kõrgharidus- ja teadusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, et avaldada pahameelt lubaduste murdmise tõttu. EÜL mobiliseeris üliõpilasi meeleavaldusele ja hoiatusstreigile, mis toimusid 30. mail ja 5. juunil. Teema päevakorras hoidmiseks lõime protestmeemid, kirjutasime artikli ning käisin Vikerraadios kommentaari andmas. 


SAMOK EÜL-il külas
Juuni alguses käis ka EÜL-il külas sõsarorganisatsioon SAMOK, kes tegeleb rakenduskõrghariduse üliõpilaste huvikaitsega Soomes. Kohtumise eesmärgiks oli vahetada kogemusi organisatsiooni toimimispõhimõtetes, tutvustada tööd, anda kommentaar Eesti poliitikamaastikul toimuvast ning taasjõustada vana traditsiooni EÜL-SAMOK regulaarsetest kohtumistest. 

Uskumatu kiirusega on minu 2 aastat Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhina möödunud. Alles see oli, kui andsin üldkoosoleku ees valimislubadusi ning nüüd olen juba lahkumas. Kõrgharidus- ja teadusmaastikul on ärevad ajad eel, mis muudavad lahkumise eriti keerukaks, kuid õnneks on mul võimalus volikogus üliõpilasesindaja tööd jätkata. Aitäh selle meeletult võrratu kogemuse eest EÜL!

Leave a reply