2019 II kvartali kokkuvõte – Joonatan

Teadusleppe eest seismine
Üheks suurimaks sündmuseks eelmises kvartalis kujunes kindlasti valitsuse poolne otsus taganeda eelneva aasta detsembris sõlmitud teadusleppest. Kuna EÜL toetab teadusrahastuse suurendamist teadusleppes sätestatud tingimustel, võtsime ka meie osa otsusele järgnenud demonstratsioonidest, et survestada valitsust sõlmitud kokkulepet järgima.

30.mail osalesime “Teadmistepõhise Eesti matustel” – protestiaktsioonil, mis toimus Riigikogu ja Stenbocki maja ees. Sellele järgnes kohe 5. juunil Riigikogu ees toimunud akadeemiliste töötajate hoiatusstreik, kuhu tulime, et näidata solidaarsust nendega, kes teaduse alarahastusest kõige otsesemalt puudutatud on. Lisaks valitsuse survestamisele aitasid demonstratsioonid kasvatada sidemeid teiste oluliste kodanikuühendustega, näiteks Akadeemiliste Ametiühingute Nõukoguga.

Olime antud perioodil meedias hästi kajastatud, nii arvamusartiklite kui ka raadio- ja teleintervjuude formaadis. Kirjutasin ise arvamusartikli Õhtulehele, kus kutsusin üles solidaarsusele erinevate huvirühmade vahel teadusleppe jõustamiseks. Lisaks sellele korraldasime sotsiaalmeedias ise eduka kampaania “kannan musta leinalinti Eesti teaduse mälestuseks!”.

Keskkonna jätkusuutlikkus
Oluline sündmus oli kindlasti ka 10. – 14. aprill Kopenhaagenis toimunud põhjamaade üliõpilasliitude konverents (NOM), kus osalesin koos volikogu liikme Martin Paluojaga. Seekordne konverents keskendus keskkonna jätkusuutlikkuse ja kliimapoliitika teemadele, eelkõige seoses ülikoolide ja üliõpilasliikumisega. EÜLil puuduvad põhjalikud kogemused keskkonnateemadega tegelemisel, mistõttu oli meile äärmiselt kasulik saada teavet üliõpilasorganisatsioonidelt nagu nagu Ühendkuningriigi National Union of Students (NUS), kellel on keskkonna jätkusuutlikkuse alal juba pikaajaline kogemus.

NOMilt saadud teadmised tulid kohe ka otseselt kasuks – Juuni alguses tuli Keskkonnaministeeriumi juhtimisel esimest korda kokku Noorte Keskkonnanõukogu, kus on esindatud ka EÜL. Keskkonnanõukogu täpsem formaat ja eesmärk on veel kujunemisel, kuid kindlasti on oluline, et üliõpilaste hääl oleks nõukogu töös kosta.

Suveülikooli korraldamine
Viimaste kuudega on ilmet võtnud seekordne EÜLi Suveülikool, mis toimub 16. – 18. august Ida-Virumaal, Kauksi Ranna puhkekülas. Kuna aina rohkem on juttu “vaimse tervise kriisist” ühiskonnas, võtsime suunaks vaimse tervise ja kõrghariduse seosed. Selle jaoks saime ka hasartmängumaksu toetustest sotsiaalvaldkonnas rahastust Sotsiaalministeeriumilt.

Kuna vaimne tervis ei ole vaid isiklik probleem, võid sõltub ka laiematest institutsionaalsetest teguritest, otsustasime kaasata ka eksperte ja korraldada dialoogivoor üliõpilaste ja ülikooli tasandi otsustajate vahel. Suveülikooli väljundiks kujuneb ühtselt koostatud visioonipaber, mis kaardistab probleemkohad ning võimalikud lahendusteed. Lisaks sellele oleme korraldanud aktiivsematele üliõpilasaktivistidele õpireisi Helsingisse, kus tutvutakse Soome organisatsioonidega, kes on vaimse tervise teemadel aktiivsed.

 

Minu 6-kuune ametiaeg asejuhina oli tagantjärgi vaadates lühike, kuid äärmiselt sündmusterohke. Olen tohutult tänulik, et mulle usaldati viimase kuue kuu jooksul võimalus osaleda EÜLi juhtimises – selle aja jooksul toimus tohutu areng nii isiklikul kui ka organisatsiooni tasandil. Valimiste ja sellele järgnenud kaose tingimustes on EÜL suutnud olla edukalt ja julgelt meediapildis ja sisestanud toimuvatesse diskussioonidesse ka üliõpilaste häält.
Tahaksin tänada kaasjuhti Britt Järvetit, kes pakkus mulle ametiaja jooksul nii palju tuge ja õpetust, mis aitas mul kiiresti enda rolli sisse elada. Samuti sooviksin tänada alati abivalmit ja usaldusväärset EÜLi meeskonda, kes tegid töötamise nii meeldivaks ja julgustavaks kogemuseks. Soovin uute väljakutsetega tegelemisel edu uuele juhatusele ja kõigile EÜLi töötajatele!

Leave a reply