2019 III kvartali aruanne – Eleri Pilliroog

Minu juhi mandaat Eesti Üliõpilaskondade Liidus algas täpselt kolm kuud tagasi ning seda aega võib kirjeldada ainult põnevana. Ametis oldud esimene päev hakkas tuhinal artikli kirjutamisega ning koosolekutega.
Selge rõhk on läinud esimestel kuudel sisse elamisele ning struktuuriga tutvumisele.  Juhatuses olles olen võtnud südameasjaks organisatsiooni jätkusuutlikuse pikas perspektiivis (seda eriti finantsiliselt), vähemate võimalustega tudengid ning kvaliteetse ja hästi rahastatud kõrgharidussüsteemi.

EÜL juhatus uues kuues
Esimene kuu ametis algas tormiliselt, kuid sisukalt. Juhatuses sai ära jaotatud nii mitmedki asjad. Näiteks vastutan mina volikogu ja üldkoosolekute toimimise eest. See tähendab, et vahendan esmajoones infot ning kannan hoolt, et mõlemad otsustuskogud toimiksid. Lisaks on minu vastutusalas haridus- ning sotsiaalpoliitika, eelarve, tegevuskava ja ettevõtlusvaldkond. Neid tegevusi ei saaks kindlasti teha ilma usina EÜL meeskonnata.

Volikogul on toimunud selle aja sees kaks koosolekut (01.08 ja 29.09). Koosolekute olulisemad väljavõtted on volikogu juhataja valimine (kelleks osutus EÜLi endine asejuht Joonatan Nõgisto), vastu võetud otsus toetamaks kaitseväe kohustuse edasi lükkumist nominaalaja pikenedes ning hulgaliselt peetud arutelusid erinevatel kõrgharidust puudutavatel teemadel (kõrghariduse rahastamine, erivajadustega üliõpilaste stipendium, keskkonna seisukohad, akadeemiline puhkus jne). On hea meel tõdeda, et minu ametiajal toimunud volikogu koosolekutest on osa võtnud erinevate esinduste liikmed.

Samuti oleme alustanud üldkoosoleku korraldusega ning sellel aastal leiab sündmus aset koos EÜL sünnipäevaga, 23.-24. novembril Tartus. Koosoleku kahe päeva sisse mahub tutvumist, koolitusi ning arutelusid. Info sündmuse kohta leiate siit. Ootame kõiki osalema!
Organisatsiooni mõistes on fookuses nii EÜLi tegevuskava kui ka eelarve aastaks 2020 ning ettevõtlusvaldkonna edasised arengud.

Liikmed, liikmed ja veelkord liikmed
Eriti olulist rõhku paneme juhatusega üliõpilasesinduste seotusele EÜLiga. Üks esimesi üritusi meie jaoks oli EÜL suveülikool, mille teemaks oli vaimne tervis ning partnerkohtumine Balti riikide üliõpilasesindustega. Minu jaoks oluline samm oli kolme riigi esinduse ühine allkirjastamine avaldusele seksuaalse ahistamise ja vaimse vägivalla kohta kõrgharidussüsteemis.

Lisaks oleme taasalustanud liikmekohtumisi esindustega, et tutvuda ning arutada EÜL ja meie liikmete vahelist koostöö arendamist. Minu vastutada on Tallinna kõrgkoolide üliõpilasesindused, kellest oleme kohtunud juba Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna Ülikooli üliõpilasesindusega. Kohtumised jätkuvad oktoobris, seega hoidke postkastil kindlasti silm peal – äkki olete meie kohtumiseks kutse saanud.

Hariduspoliitika kõrghetked
Nagu öeldud, siis algas esimene töönädal avalike sõnavõttudega. Näiteks olen avaliku poliitika meeskonna abiga kolme kuu jooksul reageerinud kurikuulsale “hobusevaraste” sõnavõtule ja kõrghariduse rahastamisele, kohtunud Rektorite Nõukoguga, andnud intervjuu Vikerraadiole ning osalenud akadeemiliste ametiühingute meeleavaldusel. Hea meel on näha, et niivõrd palju on pildis olnud ka meie liikmed, keda samuti vaevab jätkuv alarahastus või ligipääs kõrgharidusele. Konkreetse plaani ehk kommunikatsioonistrateegia (kõrghariduse rahastamise debati valguses) valmistame ette EÜL töörühma abil 2020. aasta alguseks.


Suveperioodil olid veel teemaks mitmed HTM määrused ning eelnõud, millele tagasisidet andsime. Juhatuse ja volikoguga osaleme ka Haridus-ja Teadusministeeriumi 2035 strateegia ette valmistamisel, mille osas on toimunud töörühmadega mitmed kohtumised. HTMi strateegia eelduslik valmimistähtaeg on selle aasta lõpp. Väsimatu võitlus üliõpilassõbraliku kõrghariduse nimel jätkub. Korraga tuleb kustutada tulekahjusid ja rääkida jätkusuutlikkust plaanist haridusele.

Leave a reply