2019 III kvartali kokkuvõte – avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

 

Suveülikool

Augusti lõpus toimus EÜLi suveülikool, mille keskseks teemaks oli vaimne tervis. Suveülikoolis mõisteti, et tudengite vaimse tervise olukord on käsitlemata probleem – sel teemal küll pidevalt räägitakse, kuid kuna andmed tudengite vaimse tervise olukorra kohta puuduvad, ei ole tõendust ja olukorra analüüsi, mille alusel muutusi ellu viia. Arutelude järelduste põhjal oleme käsile võtnud EÜLi ühtsete vaimse tervise seisukohtade loomise.

Samuti sai suveülikoolis arutatud EÜL liikmete valdkonna arengusuundi, millest nii mõnedki ideed leiavad koha EÜL 2020. aasta tegevuskavas ja uues arengukavas.

Soolise ja seksuaalse ahistamise uuring

Soolise ja seksuaalse ahistamise uuringuga proovime mõista ja analüüsida, millised mustrid on soolise ja seksuaalse ahistamisega Eesti kõrghariduses ning anda poliitikasoovitusi erinevatele otsustajatele (sh kõrgkoolidele ja riigile). Kui tänaseks on alanud uuringu välitööde teine etapp, kus uuringumeeskond viib läbi individuaalseid ja fookusgrupi intervjuusid, siis suvel taotlesime intervjuude ettevalmistamise ja kevadise veebiküsitluse tulemuste analüüsimise kõrval ka Tartu Ülikooli eetikakomisjonilt intervjuude tegemiseks luba, et tagada, et kõik meie tegevused oleks kooskõlas teadustööde eetiliste nõudmisetega.

Kevadiste veebiküsitluste tulemuste lühiülevaatega saab tutvuda EÜLi kodulehel (siin) ja üleskutset intervjuudes osalemiseks saab lugeda samuti meie kodulehelt (siin). Otsime intervjuudessse nii ahistamiskogemusega kui ahistamiskogemuseta üliõpilasi ja õppejõude avalik-õiguslikest ülikoolidest.

 


Määrused

Suvekuude jooksul tagasisidestasime erinevaid määruseid, näiteks “Tulemusrahastamisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastamise arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr ja arvutamise kord”, “Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” ja “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused”. Viimase puhul arvestasime ka tagasisidet, mida olime saanud erivajadustega tudengite stipendiumi tagasisideringile.

Tunnustamise statuudi uuendamine

EÜLi volikogu otsustas septembris peetud 30.dal koosolekul lihtsustada EÜL tunnustamise statuuti. Uue statuudiga saab tutvuda siin. EÜL tublimaid liikmeid ja toetajaid tunnustame novembris Tartus tähistataval sünnipäeval (ürituse FB leht). Juba on võimalik esitada nominatsioone siin!

….

Lisaks mahtus III kvartali sisse ka puhkuste periood ning palju teisi olulisi toimetusi lisaks eelpool nimetatule. Näiteks sai osaletud haridus- ja teadusstrateegia 2035 töörühmades kui ka teiste komisjonide tööd ning valmistasime ette EÜLi strateegia loomise protsessi aastateks 2021-2025. Kõrvale ei saa jätta ka kõrgharidus ja teadusrahastuse meeleavaldusi ning koostööd Akadeemiliste Ametiühingute ja Rektorite Nõukoguga, millest tuleb kahtlemata palju juttu veel järgnevates kvartali aruannetes. Järgmise kvartali suursündmuseks kujuneb kindlasti üldkoosolek, mis toimub 23-24. novembril Tartus. Kes veel pole viimaste suuremate muutustega kursis, siis nüüdsest toimub üldkoosolek kaks korda aastas ning on formaadilt kahepäevane sündmus.

ETTEVÕTLUSVALDKOND
Uus meeskonna liige – bürooassistent Lea Einpalu

Meil on rõõm teavitada, et 12. septembril alustas Eesti Üliõpilaskondade Liidu meeskonnas tööd uus bürooassistent Lea Einpalu.
Lea kirjeldab end ise järgnevalt: Olen pärit Raplamaalt, abielus, kahe täiskasvanud lapse ema ning ka vanaema. Taustalt jurist, terve elu töötanud dokumentide ja inimestega. Huvideks on raamatute lugemine, tantsimine ja koos huvitava seltskonnaga toidu-joogi nautimine.

Tere tulemast meeskonda!

Tallinna koolides uus linnahanke võitja

Tallinna linna hanke üldhariduskoolides õpilaspileti tehniliste lahenduste pakkumiseks võitis Indeal. EÜL on alustanud läbirääkimistega, et uuest aastast lahendada pikalt eksisteerinud probleem, kus ISIC õpilaspiletid Tallinna linna üldhariduskoolide süsteemides ei toiminud. Praegustele prognoosidele tuginedes on põhjust loota, et ISIC kaardid hakkavad Tallinna linna koolides, kus pakub teenust Indeal, tööle uue aasta alguses.

EÜLi/ISIC Eesti kontorisse saabus nutiterminal

Alanud kooliaastal astusime sammu edasi meeldivama kliendikogemuse suunas – meie kontorisse on paigaldatud nutiterminal, et meie klientidele pakkuda mugavat võimalust tasuda kaartide tellimisel pangakaardiga.

Leave a reply