2019 III kvartali kokkuvõte – Kristel Jakobson

Alustasin oma ametiaega Eesti Üliõpilaskondade Liidus juulis 2019. Ajal, mida võib kirjeldada kui vaikust enne ja pärast tormi: üpris värskelt olid möödunud  Riigikogu valimised, aga ees ootamas 2020. aasta riigieelarve kinnitamine.
Mõlema puhul oli ja on siiani tugevalt teemas kõrghariduse ning teaduse rahastamine. Riiklikul tasandil lahti rulluva poliitika kõrval ei tohi siiski unustada EÜLi tuuma – liikmeskonda. Esindatus riigi tasandil on loomulikult prioriteet, kuid veelgi olulisem on selle juures liikmeskond keda esindame, kellega esindame ja kuidas esindame. Uue juhatuse liikmena on just see minu vastutusvaldkond.

Juht Eleri Pilliroog ja asejuht Kristel Jakobson.

Juht Eleri Pilliroog ja asejuht Kristel Jakobson. Foto: Kretel Kuusk

Valdkondade jaotus uues juhatuses

EÜLi juhatuses on minu vastutusvaldkondadeks liikmeskonna arendamine, nõukogu ja järelvalvekomisjoniga suhtlus, aga ka rahvusvahelisel tasandil Eesti üliõpilaste huvide esindamine, kaitsmine ja selgitamine. Ennekõike just nendel teemadel mõtlen peamiselt EÜLis kaasa ja juhin vastavaid valdkondi igapäevases töös.

Seega on minu vastutusvaldkond EÜL kui võrgustik erinevatest esindusorganisatsioonidest, aga ka EÜL kui liige Euroopa tasandi tudengite esindusorganisatsioonide katuses (ESU). Kuna ma ei vaata antud valdkondi teineteisest lahus, vaid ühe edukaks toimimiseks peab olema teadlikkus ka teistest, siis toon järgnevalt välja paar enda jaoks olulisemat teemat nendest kolmest kuust, mil ametis olen olnud.

Meeleavaldus Eesti Panga hoone ees 2019

Riiklik kõrghariduse rahastus

Et anda edasi tudengite kui huvigrupi hoiakut tasulise-tasuta kõrghariduse küsimuses, sai koos Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna esimehe Johanna Viiki ja Tartu Ülikooli üliõpilaskonna aseesimehe Trine Tammega kirja pandud paar mõtet antud teemal.
Kõvema häälega sai peetud kõne ka Eesti Panga ees 19.09 toimunud samateemalisel meeleavaldusel. Lähtun omapoolsel argumentatsioonil alati EÜLi seisukohast, milleks on kõrghariduse kättesaadavuse tagamine kõigile võimekatele. Tänases Eestis tuleb mõista, et kättesaadavuse tagamiseks peab kõrgharidus olema tudengile tasuta.

Kuna pean ka rahvusvahelist koostööd äärmiselt oluliseks, sai Eesti kõrghariduse riikliku rahastuse nadi seisu addresseeritud ka EÜLi katuseorganisatsiooni (European Students Union) poolt nende kirjas Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonnale ja avalikus pressiteates. On hea meel tajuda meie Euroopa tasandi katuseorganisatsiooni toetust olukorras, kus trend üle-Euroopaliselt on tasuta kõrghariduse laiem levik mitte selle piiramine.

 

Asejuht Kristel ja volikogu juhataja Joonatan

Asejuht Kristel ja volikogu juhataja Joonatan Nõgisto.

EÜLi võrgustik

Rahvusvaheline koostöö on toimunud teguderohkelt. Augustis osalesin Baltimaade üliõpilasesinduste katuste kohtumisel  Klaipedas, mis keskendus vaimse tervise ja seksuaalse ahistamise küsimustele kõrgkoolides. Samuti vedasin eest külastust EÜLi delegatsiooniga Soome rakenduskõrgkoolide liidu SAMOKi juurde, mõistmaks paremini vaimse tervise teemade arenguid põhjanaabrite juures. Külastusest selgus, et analoogse tervishoiusüsteemi ülesehitamine tudengitele (Soome eeskujul) on Eesti puhul äärmiselt pikaajaline protsess ning vajaks keskmisest suuremat poliitilis tahet. Soome süsteemi kohta on võimalik lugeda lähemalt nende kodulehelt, aga uurida ka õpireisil osalenutelt.
Septembris käisin tänase EÜLi volikogu juhataja Joonatan Nõgistoga
Euroopa Üliõpilaste Liidu konverentsil, mis keskendus Bologna süsteemile, omavahelise teadmuse vahetamisele ning hariduse üle-Euroopalisele tulevikule. Samuti tuli arutluse alla ka EÜLi katuse ESU enda organisatoorsed küsimused ja ettevalmistavad arutelud detsembris toimuvaks üldkoosolekuks. Nende detailsem olemus selgub lähikuudel.

Kohtumised liikmetega
Viimase (kuid vaat, et kõige olulisema) punktina toon välja juba esimesed toimunud liikmekohtumised. Eelmise juhatuse eeskujul  kohtub ka uus EÜLi liikmeskonnaga nii Tartus kui Tallinnas. Juhatuse sisesest jaotusest tulenevalt on Tartus olevad esindused minu kui asejuhi vastutusvaldkonnas. Kohtutud on Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse, Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesinduse, Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse ja Kõrgem Kunstikool Pallas üliõpilasesindajatega, samuti esinetud Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse sügisesel väljasõidul.
Seega kuigi EÜLi kontor asub Tallinnas ja ka minu õpingud viivad mind igapäevaselt Akadeemia tänavale, võib mind asejuhina kohata küllaltki sageli endiselt Tartu linna tänavatel.

 

 

Leave a reply