2020. a II kvartali kokkuvõte – avaliku poliitika valdkond

Üle poole käesoleva aasta teisest kvartalist toimus EÜL-is kaugtööna. Eriolukorra, pandeemia ning ootamatu digiõppega kohanemine ning selle kõige keskmes EÜL-ile uue asejuhi valimine osutus parajaks katsumuseks, kuid nüüdseks oleme jõudnud taas rahulikumatesse vetesse. Saime õppetunde, kuidas edaspidi kiiremini, paremini ning jõulisemalt reageerida keerulistel aegadel. Oleme osalenud kriisi ja selle tagajärgede analüüsimise aruteludes ning ka ise seda teemakäsitlust kõrghariduse vaatest algatanud. Samuti oleme optimeerinud avaliku poliitika valdkonna tööjaotuse selliselt, et juulist on EÜL-is lisaks juhatusele üks täiskoormusega avaliku poliitika nõunik ning täiskoormusega kommunikatsioonijuht.

Eriolukorra üldkoosolek pakkus väljakutseid

17. mail toimus EÜL-i ajaloos esmakordselt virtuaalne üldkoosolek, mille raames valiti uus asejuht, uuenes EÜL-i volikogu ja järelevalvekomisjoni koosseis ning EÜL-i töökord ja põhikiri. Leidsime, et kuigi digilahenduste kasutamine nõuab ääretult põhjalikku pühendumist, et tagada vajalik läbipaistvus, on nende rakendamisel mitmeid eeliseid, mistõttu tasuks ka edaspidi neid võimalusi osaliselt kaaluda.

Vasakult volikogu liikmed Iris Ojavee, Martin Tikk, Kristel Jakobson, Mart Vestli, Johanna Viik, Sten Ärm, Signe Parts. Pildilt on puudu Laura Danilas ja Allan Aksiim.

EÜL-i volikogu uude koosseisu kuuluvad Allan Aksiim, Laura Danilas, Kristel Jakobson, Iris Ojavee, Signe Parts, Martin Tikk, Mart Vestli, Johanna Viik ja Sten Ärm. 

EÜL-i järelevalvekomisjoni koosseisu kuuluvad Marcus Ehasoo, Sirelin Sillamaa ja Hannes Hugo Urbla.

Arengud dokumentides ja kodulehel

Hetkel on EÜL-is kas koostamisel või täiendamisel mitmed sisedokumendid, ajamahukamad neist avaliku poliitika seisukohad ning EÜL-i arengukava 2021–2025.

EÜL-i avaliku poliitika seisukohtade dokument on saanud teises kvartalis tagasisidet TalTechi üliõpilasesinduselt, nõukogu liikmelt Sven Andersonilt ja volikogu liikmelt Kristel Jakobsonilt. Oodatud on ka teiste asjatundjate ja huviliste sisend konkreetsete ja sisuliste muudatusettepanekute tegemiseks, selleks palume kontakteeruda Karl-Hendrikuga (karlhendrik.pallo@eyl.ee).

EÜL-i arengukava aastateks 2021–2025 loomise protsess kulgeb ootuspärases ajagraafikus. Viisime läbi esmase sisendi kogumise EÜL-i organitelt, kaks TNVO/OVNT-analüüsi (SWOT-TOWS analysis) kontori, juhatuse ja väliseksperdiga ning raamistik läbis ka esimese tagasiside ringi volikoguga.

Lisaks oleme täiendanud kodulehel tudengi õiguste alarubriiki eesti ja inglise keeles.

Muud olulised tegevused

EÜL-i avaliku poliitika tegevused võtsid eriolukorra vältel paratamatult täiesti uue kursi. Mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et HTM ei keskendu kõrghariduse kontekstis hädavajalikele ümberkorraldustele piisaval määral ning väljendasime mitmeid murekohti oma pöördumises haridus- ja teadusministrile. Saime pika ootamisaja järgselt kahjuks vastuse, mis oli üsna mittemidagiütlev. Positiivse noodina võib välja tuua et HTM on ette võtnud vajaduspõhiselt lisarahastuse leidmise tudengitele, kes peavad suvel oma õppetööd jätkama.

Riikliku kõrgharidusrahastuse valdkonnas, mis pidi EÜL-is käesoleva aasta kevade tuliseks fookuseks olema, kitsendasime oma plaane eriolukorra tõttu märgatavalt. Kuna meie ja Akadeemiliste Ametiühingute vastavateemalise rahvaalgatuse lõppkuupäev langes eriolukorra perioodi, otsustasime kogutud 1500 allkirja esialgu õiget aega ootama jätta.    

Joonatan Nõgisto ja Eero Loonurm. Kuvatõmmis EÜL Live ülekandest.

See-eest jätkasime senisest aktiivsemalt välistudengite õiguste eest seismise ja probleemkohtadele tähelepanu juhtimisega. Alles eelmisel nädalal toimus sel teemal Facebook live EÜL-i vilistlase ja International Student Barometer 2019. Üliõpilased Eestis ja Maailmas uuringuraporti autori Eero Loonurmega. 

Eleri, Joonatan ja Karl-Hendrik külastasid Riigikogu Isamaa fraktsiooni, et arutada rahvusvaheliste üliõpilaste teemal. Esitasime Isamaa fraktsiooni liikmetele kriitikat Siseministeeriumi kavandatud seaduseelnõu osas, mis kitsendaks oluliselt Eestis õppivate kolmandatest riikidest pärit rahvusvaheliste üliõpilaste õigusi ning käiks vastu veel kehtivatele riiklikele arengukavadele. Lisaks plaanime kohtuda ka teiste fraktsioonide esindajatega.

Väga suureks tunnustuseks peame seda, et Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) omistas EÜL-ile parima sooteadliku MTÜ tiitli. Siinkohal ei saa me kõiki kiidusõnu praeguse AP meeskonnaga omaks võtta, vaid jagame tänu endiste kolleegidega, kes on oma panuse andnud EÜL-i sooteadlikkuse järjepidevale arendamisele. Kõrgkoolides esineva soolise ja seksuaalse ahistamise probleemiga tegelemine jätkub ning plaanis on nii selleteemaline arutelu Arvamusfestivalil kui ka edasine koostöö soolise võrdõiguslikkuse nõukoguga.

Teiste aktiivsemate teemadena tasub veel ära mainida doktorantuurireform ja keskkond. EÜL on alates aprilli algusest aktiivselt tagasisidestanud doktorantuurireformi protsessi ning aidanud kaasa mõelda ka doktoriõppe reformi töögrupis. Samuti oleme alustanud keskkonnateemaliste seisukohtade koostamist ning avalikustanud protsessi selgitava arvamusartikli, mis põhjendab üliõpilaste rolli keskkonnateemadega tegelemisel. 

Meie olulisemad meediakajastused II kvartalis:

 

Loe ka Eleri, Joonatani ja ettevõtlusvaldkonna kokkuvõtteid!

Leave a reply