2020. a II kvartali kokkuvõte – Joonatan Nõgisto

Poolteist kuud EÜL-i asejuhi ametis on läinud nagu tuhinal, samas on kohati tunne, et kõik on juba tuttav. Pikema kogemusega üliõpilasesindajatele ei tule vast üllatusena, et olen EÜL-i asejuht olnud ka eelnevalt, 2019. aasta esimeses pooles. Kuigi pidin tavapärase üleandmisperioodi asemel tööd alustama kohe valimistele järgneval päeval (18.05), on üleminek läinud üpriski valutult.  Lisaks eelnevale kogemusele aitas ametiülesannetesse sisseelamisel ka see, et olin vahepealsel perioodil volikogu juhatajana EÜL-i  igapäevategevustega aktiivselt kursis. Kvartali keskel alustatud ametiaja tõttu keskendub minu aruanne valdavas osas perioodile alates mai keskpaigast kuni juuni lõpuni – samas on juba selle lühikese aja jooksul tehtule tagasi vaadata ja reflekteerida küllaga.

Eestkoste mitmel rindel: rahvusvahelised üliõpilased, doktoriõppe reform, keskkonnapoliitika

Ametisse astudes muutus esimese nädala jooksul taas kõige päevakajalisemaks teemaks kõrghariduspoliitikas rahvusvaheliste üliõpilaste staatus. 22. mail andis Siseministeerium teada korraga nii võimalikest piirangutest sügissemestril rahvusvaheliste üliõpilaste riiki sisenemisel kui ka kavatsusest jätkata seaduseelnõu menetlemist, mis piiraks kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste õigusi Eestis töötada ja õppida. Kuna EÜL esindab kõikide Eestis õppivate üliõpilaste huve, on antud kontekstis meie selgeks eesmärgiks kujunenud: 1) avalikkuses rahvusvaheliste tudengite üldise maine kõrgel hoidmine; 2) poliitikakujundajate mõjutamine kavandatud välismaalaste seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse praeguste ettepanekute vastu. 

Eleri artikkel “Välistudengite võrdne kohtlemine siseministeeriumi moodi” jõuti avaldada kohe uudise järel ja see aitas järgnenud avalikus arutelus esiplaanil hoida ka tudengite perspektiivi. Pingeline olukord tekitas inspiratsiooni katsetada uusi lahendusi: 26.06 nägi ilmavalgust EÜL Live arutelusaade, mille raames vestlesin “International Student Barometer 2019:  Välisüliõpilased Eestis ja Maailmas” uuringutulemuste valguses Archimedese välisturunduse peaspetsialisti Eero Loonurmega rahvusvaheliste tudengite olukorrast ja poliitikast. Esimesest korrast saadud kogemuste põhjal loodan alates augustist kujundada EÜL Live-ist regulaarse osa EÜL-i väliskommunikatsioonist.

Teise eesmärgi tarbeks oleme võtnud ka otsesema strateegia: juuni alguses kohtusime Isamaa fraktsiooniga, et esitada meiepoolset kriitikat siseministeeriumi kavandatud eelnõu osas ja arutada õpirändepoliitika eesmärkide ja meetmete üle. Loodame kohe uue Riigikogu tööperioodi alguses kohtuda ka teiste fraktsioonidega, et üliõpilaste perspektiiv jõuaks otse nendeni, kes lõpuks eelnõu osas lõpliku otse langetama peavad.

EÜL-i esindajad Isamaa fraktsiooniga kohtumas

Juunis alustas tööd Haridus– ja Teadusministeeriumi doktoriõppe reformi töörühm. Nüüdseks olen koos avaliku poliitika nõuniku Karl-Hendrik Palloga osalenud kahel kohtumisel, kus oleme aidanud kavandatud muudatused doktorandi staatuse ning doktorant-nooremteaduri töölepinguga kaasnevate õiguste ja kohustuste osas selgemaks kujundada. Juba toimunud kohtumiste põhjal oleme optimistlikud, et kavandatud reformid parandavad tulevikus nii doktoriõppe efektiivsust kui ka doktorantide tingimusi ja õiguslikku kaitset. Täpsemad tulemused ja konkreetne eelnõu selguvad augusti lõpuks pärast viimaseid kohtumisi.

Sellel aastal on EÜL koostamas avaliku poliitika seisukohti keskkonna teemadel. Juuni alguses kirjutasime mina, Paul-Henry Sereda ja Martin Tikk ERR-i arvamusartikli, mis andis sellele protsessile põhjenduse. Ülikoolidel ja üliõpilastel on asendamatu roll ühiskonna kestva arengu tagamisel ning üliõpilased on aina rohkem sellest ka teadlikud. Lisaks artikli kirjutamisele olen  esindanud EÜL-i Noorte Keskkonnanõukogus, mis on muutumas aktiivseks tegijaks keskkonnapoliitika teemalistes aruteludes.

Rahvusvahelised suhted koroonakriisi tingimustes

Koroonakriis põhjustas keerukusi ka meie katuseorganisatsiooni Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) töös. Veel volikogu juhataja rollis olles osalesin EÜL-i esindajana ESU digitaalselt toimunud üldkoosolekul, kus pikendati praeguse juhatuse mandaati ning võeti vastu täiendav organisatsiooni tegevuskava koroonakriisis rahvusvahelisel tasandil tekkinud probleemide ja murekohtadega tegelemiseks. Suurele osalejate arvule vaatamata suudeti digivahendeid kasutades üldkoosolek läbi viia erakordselt kiiresti ja produktiivselt. Samas loodame, et lähitulevikus tekib võimalus meie rahvusvaheliste partneritega ka silmast silma kohtuda.

Parim sooteadlik MTÜ 2020 

Juuni keskel Eesti Naisuurimus– ja Teabekeskuse (ENUT) poolt EÜL-ile omistatud Parima Sooteadliku MTÜ 2020 aukiri on tunnustus pikaajalisele tegevussuunale, mis sai alguse juba enne minu esimest ametiaega ja milles mängis olulist rolli endise avaliku poliitika spetsialisti Eva Liina Kliimani eestvedamisel läbi viidud uuring “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses”. Nüüd on meie ülesandeks tagada, et tulemused tõlgendatakse ümber efektiivseteks poliitikalahendusteks. Arenguid selles valdkonnas on juba toimumas, kuna 17. juunil osalesin pärast pikka pausi uuesti kokku tulnud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosolekul, kus otsustati septembrist alates võtta töökorda soolise ja seksuaalse ahistamise teemad kõrgkoolides. Olen ka palju vaeva näinud, et 14.–15.08 Paides toimuval Arvamusfestivalil toimuks EÜL-i korraldatud soolise ja seksuaalse ahistamise teemaline paneel – loodame juba peatselt avalikustada nii mõnegi mõjuvõimsa ja asjateadliku avaliku elu tegelase, kes paneelist osa võtmas on!

 

Loe ka Eleriavaliku poliitika valdkonna ja ettevõtlusvaldkonna kokkuvõtteid!

Leave a reply