Omal soovil akadeemilisele puhkusele siirdumise korraldust kehtestades on kõrgkooli otsustada, kas lubada üliõpilane puhkusele korraga kuni üheks aastaks või jätta üliõpilasele õigus võtta akadeemilist puhkust välja mitmes osas. 
Üliõpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Mitmed kõrgkoolid on üle vaadanud oma korrad, et võimaldada vajaduse tekkimisel teistkordselt omal soovil akadeemilisele puhkusele siirduda. Akadeemilisel puhkusel sooritatavate õppeainete hulk on aga erinev igas kõrgkoolis.

Kui üliõpilane võtab omal soovil akadeemilise puhkuse ning tal puudub töökoha kaudu ravikindlustus, on tal võimalik võtta ennast töötuna arvele ja töötuna arveloleku ajal kehtib samuti ravikindlustus. Ravikindlustusega on üliõpilane kaetud ka juhul, kui ta peaks olema sunnitud jääma akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustel või seoses kaitseväkke suundumisega.

Loe lähemalt ravikindlustusest.

Kõige täpsema info saab akadeemilise puhkuse võtmise osas enda kõrgkoolilt!

Hea tudeng!

Et käesoleva kevade pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis muutnud viisil, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast eriolukorra lõppemist, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

Kõrgkool *

Sõnum *

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit