EÜL-i liikmeks ja vaatlejaliikmeks saamise kord ja tingimused on kirjeldatud EÜL-i töökorras. Liikmelisuse või vaatlejaliikme staatuse taotlemine toimub üliõpilaskonna allkirjaõigusliku esindaja avalduse põhjal üliõpilaskonna esindusorgani otsuse alusel, mis esitatakse EÜL-i juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EÜL-i üldkoosolek. Liikmeks saamise kõige olulisem tingimus on demokraatlikult läbi viidud valimised.

EÜL-i liikmena saab esindus kaasa rääkida riiklikul tasandil üliõpilaselu edendamises (näiteks üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises), esinduse liikmetel on võimalus osaleda erinevatel liidu koolitustel, mis omakorda aitab edendada üliõpilaselu oma kõrgkoolis. Vaatlejaliikmel on sarnased õigused liikmega, ainus vahe seisneb selles, et vaatlejaliikmetel puudub sõnaõigus EÜL-i kõrgeimas otsustuskogus, EÜL-i üldkoosolekul.

 

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit