EÜLi liikmeks ja kandidaatliikmeks saamise kord ja tingimused on kirjeldatud EÜLi töökorras. Liikmelisuse või vaatlejaliikme staatuse taotlemine toimub üliõpilaskonna allkirjaõigusliku esindaja avalduse põhjal üliõpilaskonna esindusorgani otsuse alusel, mis esitatakse EÜLi juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EÜLi üldkoosolek. Liikmeks saamise kõige olulisem tingimus on demokraatlikult läbi viidud valimised.

EÜLi liikmena saab esindus kaasa rääkida riiklikul tasandil üliõpilaselu edendamises (nt üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises), esinduse liikmetel on võimalus osaleda erinevatel liidu koolitustel, mis omakorda aitab edendada üliõpilaselu oma kõrgkoolis. Vaatlejaliikmel on sarnased õigused liikmega, ainus vahe seisneb selles, et vaatlejaliikmetel puudub EÜLi kõrgeimas otsustuskogus, EÜLi üldkoosolekul hääleõigus.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit