Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse perioodiks 2017/2019

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜLi 2017/2019 aasta juhatusse järgmistele ametikohtadele:
juhatuse esiisik
juhatuse aseesiisik

Tööperiood: 01.07.2017 – 30.06.2019
Kandideerida võib korraga mõlemale ametikohale.

Juhatuse ülesanded:
 
1. üliõpilaste esindamine suhtluses parlamendi ja ministeeriumitega ning Eesti üliõpilaskonna eest kõnelemine rahvusvaheliselt, eeskätt Euroopa Üliõpilasliidus (ESU), lähtudes EÜL volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest;
2. EÜLi tegevuste strateegiline planeerimine ja juhtimine, sh EÜLi eelarve ja tegevuskava koostamine, järgimine ning täitmine;
3. personali- ja haldusküsimuste koordineerimine;
4. EÜLi ettevõtlustegevuse koordineerimine;
5. EÜLi seisukohtade ettevalmistamine ja kõrgharidusvaldkonna poliitikate kujundamine;
6. kuulumine erinevatesse riiklikesse komisjonidesse ja nendes üliõpilaste esindamine;
7. üldkoosoleku kokkukutsumine ning materjalide esitamine

Kandideerida võib iga üliõpilane, kes on kandideerimisperioodi alguses (20.02.2015) Eesti kõrgkooli immatrikuleeritud ja volituste alguseks (01.07.2015) vähemalt 18-aastane.

Kandideerimiseks peab esitama EÜLi e-mailile (eyl@eyl.ee) või tooma paberkandjal EÜLi kontorisse (Pärnu mnt 102-21, Tallinn):
1) avalduse, kuhu kandidaat märgib, millisele juhatuse liikme kohale kandideerib ja millised on tema eelistatud vastutusvaldkonnad ja tegevusalad;
2) vabas vormis oma eluloo kirjelduse;
3) motivatsioonikirja, pikkusega kuni 2 lk;

Kandideerimise tähtaeg on 24. märts, kell 23.59.

Lisaks tuleb kandidaatidel esitada EÜLile hiljemalt 19. aprilliks, kell 17.00, vähemalt kolme erinevat üliõpilaskonda esindava viie üldkoosoleku liikme allkirjaga esildis. Esildise blankett on kättesaadav SIIT ning üliõpilaskondade kontaktid SIIT.

Kandideerijad avalikustatakse 7. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis.

Juhatuse valimised toimuvad 23. aprilli üldkoosolekul Tartus. Täpsem koht ja kellaaeg on täpsustamisel. Juhatuse valimisi koordineerib valimistoimkond, mis koosneb kolmest liikmest ning kelle peab kinnitama üldkoosolek.

Juhatuse valimistele eelneb kandidaatide debatt, mis toimub aprilli alguses.

Leave a reply