Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse perioodiks 2019/2021

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜLi 2019/2021 aasta juhatusse järgmistele ametikohtadele:

 • juht
 • asejuht

Tööperiood: 01.07.2019 – 30.06.2021
Kandideerida võib korraga mõlemale ametikohale.

Juhatuse ülesanded:

 1. üliõpilaste esindamine suhtluses riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (sh Euroopa Üliõpilasliidus), lähtudes EÜL volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest;
 2. EÜLi tegevuste strateegiline planeerimine ja juhtimine, sh EÜLi eelarve ja tegevuskava koostamine, järgimine ning täitmine;
 3. personali- ja haldusküsimuste koordineerimine;
 4. EÜLi ettevõtlustegevuse koordineerimine;
 5. EÜLi seisukohtade ettevalmistamine ja kõrgharidusvaldkonna poliitikate kujundamine;
 6. kuulumine erinevatesse riiklikesse komisjonidesse ja nendes üliõpilaste esindamine;
 7. üldkoosoleku kokkukutsumine ning materjalide esitamine

Kandideerida võib iga üliõpilane, kes on kandideerimisperioodi alguses (04.03.2019) Eesti kõrgkooli immatrikuleeritud ja volituste alguseks (01.07.2019) vähemalt 18-aastane.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜLi e-mailile (eyl@eyl.ee) või tuua paberkandjal EÜLi kontorisse (Pärnu mnt 102-21, Tallinn). Kandideerimisdokumendid on:

 1. avaldus, kuhu kandidaat märgib, millisele/millistele juhatuse liikme kohale kandideerib ja millised on tema eelistatud vastutusvaldkonnad ja tegevusalad
 2. vabas vormis oma eluloo kirjeldus
 3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk)

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 22. aprill kell 23:59.

Lisaks tuleb kandidaatidel esitada EÜLile hiljemalt 15. maiks, vähemalt kolme erinevat üliõpilaskonda esindava viie üldkoosoleku liikme allkirjaga esildis.
Esildise blankett on kättesaadav SIIT ning üliõpilaskondade kontaktid SIIT.

Kandideerijad avalikustatakse 30. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis.

Juhatuse valimised toimuvad 19. mai üldkoosolekul algusega kell 11:00 Tallinnas. Täpsem koht on täpsustamisel. Juhatuse valimistele eelneb kandidaatide debatt, mis toimub 18.mail.

Leave a reply