Avatud on kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu koosseisu

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜLi volikogu koosseisu.

Kandideerida on võimalik nii 1-aastase kui ka 2-aastase mandaadiga volikogu liikme kohale. Selline protseduurika on sisse viidud, et luua roteeruv volikogu.

Volikogu roll organisatsioonis:
Volikogu  on EÜL-i liikmete  poolt ja nende seast  valitud 9-liikmeline volinike  koosolek, mis täidab põhikirjaga ning töökorraga määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.

Volikogu pädevuses on:

 • EÜL-i eelarve kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
 • EÜL-i tegevuskava kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule
 • Poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste otsuste vastuvõtmine;
 • Muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.

Volikogu valimiste kord:

 1. Volikogu liikmete kandidaate saavad üles seada üliõpilaskonnad, kes on EÜL-i liikmed. 122. Iga üliõpilaskond saab ülesse seada iga vaba positsiooni kohta ühe kandidaadi.
 2. Kandidaadi esitamiseks tuleb üliõpilaskonnal esitada kirjalik avaldus kandidaadi esitamise põhjendusega. Avalduses võib soovi korral märkida, kas soovitakse kandideerida 1 või 2 aastaks.
 3. Avaldus peab sisaldama:
 • üliõpilaskonna esindaja nimi ja ametipositsioon;
 • esitatava tudengi nimi;
 • esitatava tudengi kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima;
 • väljavõte koosoleku protokollist või ärakiri vastavast otsusest.
 • Kasuks tuleb ka kandidaadi motivatsioonikiri.

* Dokumendipõhi teatise koostamiseks volikogu kandidaadi esitamise kohta on allalaetav klikates SIIA.

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 11. mai kell 23:59.
Kandideerijad avalikustatakse 12. mail EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis.
Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜLi e-mailile (eyl@eyl.ee) või tuua paberkandjal EÜLi kontorisse (Pärnu mnt 102-21, Tallinn).

Volikogu valimised toimuvad 19. mai üldkoosolekul algusega kell 11:00 Tallinnas. Täpsem koht on täpsustamisel.

NB! Volikogu kandidaatidel lasub kohustus viibida kohal 19.mail toimuval üldkoosolekul.

Leave a reply