Balti riikide üliõpilasesindajad allkirjastasid avalduse seksuaalse ahistamise ja vaimse tervise kohta

20-22. augustil leidis Leedus, Klaipedas aset Balti riikide üliõpilasesinduste liitude kohtumine Baltic Organizational Meeting (BOM), mille raames allkirjastati avaldus seksuaalse ahistamise ja vaimse vägivalla kohta kõrgharidussüsteemis.  Avaldusele kirjutasid alla Eesti Üliõpilaskondade Liit, Läti Üliõpilaskondade Liit ja Leedu Üliõpilaskondade Liit.

Baltic Organizational Meeting on iga-aastane kohtumine. Sel aastal keskenduti teemale, mis on aktuaalseks kerkinud kõikides Baltimaade kõrgharidusasutustes. Antud avaldus suunab tähelepanu kõrghariduses toimuvale, andes juhiseid nii iga riigi valitsusele aga ka kõrgharidusasutusele. Üheks oluliseks aspektiks on kindlasti tugisüsteem niivõrd delikaatsete juhtumite tarbeks, mis peab olema kõigile ülikooli töötajatele ning üliõpilastele tasuta kättesaadav. 

“Seksuaalne ahistamine ja vaimne vägivald ei ole ammu enam uus asi Eesti kõrgkoolide jaoks. Viimase viie aasta jooksul on mitmeid juhtumeid nii meedia kui ka üliõpilasesinduste vahendusel toodud päevavalgele. Nägime oma partneritega, et teema vajab suuremat tähelepanu, et ennetustöö aga ka kommunikatsioon ülikoolide sees toimiks. Kes iganes langeb ohvri rolli ei peaks olema kuidagi ebavõrdses olukorras,” sõnab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog.

Ingliskeelse avaldusega “Statement on sexual harassement and psychological violence in the higher education system” on võimalik tuvuda SIIN.

Baltic Organizational Meeting (edaspidi BOM) on piirkondlik koostööleping Balti riikide üliõpilasliitude vahel: Eesti Üliõpilaskondade Liit, Läti Üliõpilaskondade Liit (Latvijas Studentu apvienība) ja Leedu Üliõpilaskondade Liit (Lietuvos studentų sąjunga). Selle eesmärk on edendada koostööd üliõpilasesinduste liitude vahel nii riikide kui ka kohalikul tasandil ning tagada teadmiste vahetus Balti riikide poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja haridusprotsesside kohta.

Leave a reply