Baltimaade üliõpilasliidud arutlesid akadeemilise aususe teemal

24. – 27. maini toimus Vilniuseses Balti riikide üliõpilasliitude seminar BOM, mis kandis pealkirja “Academic Fairness. The Quality of Studies Aspect” ja kus tudengiliitude esindajad arutlesid peamiselt akadeemilise aususe teemal.

Leedu tudengiliit LSS esitas eelmisel nädalal Leedu parlamendile uuringu akadeemilistest väärtushinnangutest ning aususe ja petturluse praktikatest kõrghariduses. Põhjalik sotsioloogiline uurimustöö keskendus spikerdamisele, akadeemilisele vargusele, variautorlusele jms teemadele, mis pole võõrad ka Eestis.

Leedu uuringust ilmnes, et tudengite väärtushinnangud on oodatust madalamad. LSSi president Dainius Dikšaičiui oli üllatunud, et petavad ka need tudengid, kes maksavad oma õpingute eest ning peaks seega olema rohkem motiveeritud teadmisi saama.

Dikšaičiui hinnangul võib probleemi põhjus olla selles, et kõrgharidussüsteem on amortiseerunud ja tudengitel pole piisavalt motivatsiooni. Dikšaičiui tõi välja, et ka õppejõud ei käitu alati eetiliselt – nad vaatavad mõnikord petturlusele läbi sõrmede ja on juhtumeid, kui ka õppejõud tegelevad variautorlusega.

Dikšaičiui sõnul on akadeemiline petturlus krooniline probleem, mille lahendamisega peaksid tegelema kõik kõrgharidusmaastiku osapooled. Ennetusmeetmed peaks olema pikaajalised, hõlmates muuhulgas akadeemilise kogukonna eetikakoodeksite parandamist ja elektroonilisi plagieerimiskontrollisüsteeme.

Eesti, Läti ja Leedu tudengite katuseorganisatsioonid otsustasi Viliniuses teha ka ühispöördumise peagi kohtuvatele Balti riikide haridusministritele, et nad tegeleks süvitsi akadeemilise petturluse ja kõrghariduse kvaliteedi probleemidega.

BOM Resolutsioon akadeemilisest aususest

BOM Resolutsioon Balti haridusministritele

Leave a reply