Brexit ja kõrgharidus

Suurbritannia on rahvusvaheliste üliõpilaste seas üks populaarseim sihtkoht maailmas. Igal aastal meelitab Ühendkuningriigis pakutav ingliskeelne kõrgharidus, Euroopa Liidust pärinevatele üliõpilastele laienev õppelaenusüsteem ja riigi hea maine ligi ka arvestavat hulka Eesti noori.

29.märts 2019 – UK lahkub Euroopa Liidust

2016. aastal toimunud referendumi tulemusena võttis Ühendkuningriigi rahvas vastu otsuse Euroopa Liidust lahkumiseks, mille kuupäevaks on määratud 29. märts 2019.
Kuigi läbirääkimised alles käivad, on Ühendkuningriigi peaminister Theresa May avaldanud poolehoidu nn hard Brexitile, mille tulemusena  lahkuks UK ühisturult ja tolliliidust. Mida tähendaks aga hard Brexit Ühendkuningriigi kõrgharidusele ja sealsetes ülikoolides õppivate soovivate Euroopa Liidust pärinevate üliõpilastele?

Ohus teaduse kvaliteet ja kõrghariduse kättesaadavus

Hard Brexiti tulemusena kaotaks UK teadussektor olulise osa oma rahastusest. Alates 2014. aastast on EL rahastanud UK teadust 1,4 miljardi euro ulatuses. Brexiti tulemusena satuks löögi alla ka akadeemikute vaba liikumine, mis omakorda ohustaks teaduse kvaliteeti.
Hard Brexiti tagajärjel rakenduksid Euroopa Liidus (sh Eesti) üliõpilastele suure tõenäosusega samad tingimused, mis kolmandatest riikidest pärit tudengitele. See omakorda muudaks UK ülikoolid ligipääsetavaks vaid kõrgema sissetulekuga perede lastele.

Nimelt ei laiene Ühendkuningriigi õppelaenu süsteem kolmandatest riikidest üliõpilastele. Nimetatud süsteem lubab võtta õppelaenu õppemaksu ulatuses, mis tuleb tasuda neil, kelle igakuine sissetulek ületab 2000 eurot.
Kolmandatest riikidest pärit üliõpilased vajavad riiki sisenemiseks õppeviisat, mille üheks eelduseks on tõendus, et tudengil on olemas rahalised vahendid nii õppemaksu kui elamiskulude tasumiseks. Näiteks peab olema tõendatud, et üliõpilastel, kes asuvad õppima Londonisse, on igakuiselt elamiskulude katmiseks olemas vähemalt 1400 eurot. Kui siiani on Šotimaal õppivatele ELi üliõpilastele laienenud õigus õppida õppemaksu vabalt, siis ka see võimalus võib tulevikus kaduda. Inglismaa, Wales’i ja Šotimaa valitsused on lubanud, et aastal 2017/2018 sisseastunud EList pärit üliõpilaste õppelaenu/maksu tingimused ei muutu nende õppimise perioodil. Paraku on aga lahtine tulevaste üliõpilaste saatus. Omaette küsimus on ka Erasmus+ programmi tulevik Ühendkuningriigis.

UK tudengid võitlevad kvaliteetse kõrghariduse eest

10.-13. oktoobril Walesi pealinnas toimunud Euroopa Üliõpilasliidu traditsioonilisel konverentsil (European Students Convention ehk ESC) jäi eeskätt kõlama Ühendkuningriigi üliõpilaste soov jätkata Erasmus+ programmis ning olla osa laiemast Euroopa Liidu teaduse rahastamise võrgustikust.

ESC toimumine UK pinnal oli märgilise tähtsusega. Nimelt käib ESC korraldus koos Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega, mis Eesti jaoks Brexiti tõttu poole aasta võrra varasemaks nihkus, Euroopa Üliõpilasliidu ESC kava aga Brexitist mõjutatud ei saanud. Oma õla pani ESC toimumiseks Cardiffis alla ka Cardiffi omavalitsus, rõhutades omakorda Walesi soovi olla avatud kõikidele võimekatele rahvusvahelistele üliõpilastele.
UK Üliõpilaskondade Liit lubas, et nad teevad kõik endast oleneva, et Brexit ei saaks Ühendkuningriigi kõrghariduse rahvusvahelistumise allakäigu nurgakiviks. Kõigile Ühendkuningriigi praegustele ja tulevastele tudengitele on oluline, et säiliks võimalus rahvusvaheliseks mobiilsuseks, ja et UK ülikoolid oleksid avatud rahvusvahelistele üliõpilastele ja õppejõududele. See on omakorda oluline kõigile Euroopa Liidu  üliõpilastele, kes soovivad tulevikus minna Ühendkuningriigis kas Erasmuse semestrile või omandada seal kraadi.

Vähemalt UK kõrgharidussekor soovib jääda osaks ELi inimeste vaba liikumise põhimõttest. Seda, milliseks olukord tegelikult kujuneb, näitab vaid aeg. EÜL omalt poolt soovib kolleegidele Ühendkuningriigist jõudu keerulisel teekonnal jätkuvalt avatud kõrgharidussüsteemi poole.

Renate Gross
EÜLi avaliku poliitika spetsialist
____________

Lisalugemine: Brexiti mõju Ühendkuningriigi teadusele: teadmatus rahastuses ja rahvusvahelises koostöös

____________
ESCil reisikulud kattis Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Leave a reply