Eesti delegatsioon 39. Euroopa Üliõpilaskonverentsil

15.-18. veebruaril osales Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Kristel Jakobson Küprosel 39. Euroopa Üliõpilaskonverentsil (European Students’ Convention – ESC). Kohal oli ka endine EÜLi volikogu liige Martin Paluoja, kes täna töötab igapäevaselt Euroopa Üliõpilasliidu (European Students’  Union – ESU) juhtmeeskonnas.

Pildil EÜLi asejuht Kristel Jakobson, Soome (SAMOK) esindaja Emma Hannonen ja ESU võrdõiguslikkuse koordinaator Martin Paluoja.

Paindlikkus Nicosia Ülikooli näitel
Konverentsi raames pidas Nicosia Ülikooli rektor loengu paindlikest õpiteedest ja rahvusvahelistumise olulisusest saareriigi suurima ülikooli vaatest. Ta tõi välja kaks mõõdikut rahvusvahelistumise paindlikkuse mõõtmiseks:

  •    Ajaline paindlikkus – kui paindlik saab olla tudeng oma õpitee alustamisel (akadeemiline kalender); millises mahus on võimalik tudengitel liikuda õppekavalt õppekavale. Selle lahendusena toodi ettekandes välja akadeemilise kalendri kaotamine, mis pakuks küll väga suurt ajalist paindlikkust tudengile individuaalsel tasandil, kuid mis pärsiks kogukondade ja kursuste teket, arengut. Seega on taas võimalik nentida, et ka antud muudatuste puhul on alati tegemist nokk kinni, saba lahti tulemitega.
  •    Sisuline paindlikkus – väljendub enim ainete läbimisel e-lahenduste kasutamise abil. Näiteks on tutuvustatud eksamite sooritamiseks erinevaid e-keskkondi, mis varasemalt ei ole olnud Küprosel praktikaks. Loomulikult nenditi, et suurte loengute puhul on ka e-lahendused väljakutseterohked, kuid katsetada soovivad nad seda sellegipoolest.

Kokkuvõtlikult on võimalik tõdeda, et Küprose ülikool on küllaltki sarnane Eesti suuremate ülikoolide ülesehitusele ning liigutakse sarnases suunas paindlikkuse ja rahvusvahelistumise teemadel. Digilahendustes on Eesti ülikoolid kaugemale arenenud, kuid paindlikkuse teemasid ei visioniseerita nõnda suurelt.

Bologna 2021-2030
Esimesel päeval toimusid erinevad töötoad, mille käigus anti ülevaade Bologna protsessi arengutest Euroopa Komisjoni tasandil. EÜL on antud teemal HTMi vahendusel kaasa rääkinud ning Bologna protsessi järgmise Communique kujundamisel silma peal hoidnud. ESC raames toimunud kohtumisel aga tõdeti, et kuna tegemist on juubeliaastaga Bologna protsessi mõttes, siis on tulevane Communique kindlasti laiahaardelisem ja mahukam kui varasemad. Tulemit ootab ka EÜL suure huviga!

Euroopa üliõpilaskaart
Erasmusprogrammi rahastust loodetakse uue perioodi aastateks 2021-2027 raames suurendada kolm korda. Euroopa üliõpilaskaardi loojad on mõistnud, et uut eraldiseisvat kaarti ei tule. Küll aga täienevad üle Euroopa juba eksisteerivad üliõpilaskaardid hologrammi ja QR-koodi võrra. Seega Eesti tudengite jaoks palju antud teemal ei muutu, kui vaid et välismaa ülikoolidesse (EHEA riikides) muutub minek kergemaks.

EÜLi jaoks on Euroopa Üliõpilaskonverentsid endiselt heaks võimaluseks arendada sidemeid nii meie katuseorganisatsiooni kui ka teiste Euroopa riikide üliõpilasliitudega. Aktiivne osalemine Euroopa tasandi üliõpilasliikumises on aidanud luua EÜLile rahvusvahelist mainet, kompetentsust rahvusvahelistel teemadel kaasa rääkimisel ja algatusvõimelisust.

*Sündmusel osalemist toetas KÜSK – Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Leave a reply