Eesti delegatsioon Euroopa Üliõpilaste Liidu 77. üldkoosolekul

77. Euroopa Üliõpilaste Liidu (European Students’ Union – ESU) üldkoosolek toimus detsembri esimesel nädalal Maltal. Eesti Üliõpilaskondade Liit oli esindatud delegatsiooniga, kuhu kuulusid asejuht Kristel Jakobson ja volikogu juhataja Joonatan Nõgisto. Konverentsil oli kohal ka endine EÜLi volikogu liige Martin Paluoja, kes täna töötab igapäevaselt ESU juhtmeeskonnas võrdõiguslikkuse teemadega. Konverents tervikuna kestis kokku viis päeva, millest kolm olid üldkoosolekule pühendatud ning kaks andsid osalenutele ülevaate Euroopa tasandil toimuvatest kõrgharidusvaldkonna arengutest.

Vasakult:
Martin paluoja, Kristel Jakobson ja Joonastan Nõgisto.

Konverentsi vältel vahetati mõtteid väga erinevate teemadel, alustades ESU töökorra (Standing Orders) muudatusettepanekutest ning lõpetades Bologna protsessi arengute suhtes ühise seisukoha võtmisega. Osalejad tõdesid, et tegemist oli tõesti väga laiahaardelise konverentsiga, mis andis hea ülevaate nii riiklikest kui ka üleeuroopalistest arengusuundadest.

ESU teemade keskselt on märkimisväärne, et 77. üldkoosoleku raames kinnitati ESU liikmeks Gruusia üliõpilaste ühendus Georgian Student Organisations Associations (GSOA). Gruusia on järekorras 40. riik, mille riiklik üliõpilaste katuseorganisatsioon ESU ridadega on liitunud. EÜL soovib värsketele liikmetele edu ning kordaminekuid rahvusvahelises koostöös osalemisel!

Samuti kinnitati konverentsi käigus ESU üldkoosoleku poolt mitmed seisukohad ja resolutsioonid ning uuendati poliitikapabereid. Teiste resolutsioonide seas kinnitati ka resolutsioon Hong Kongi üliõpilaste toetuseks, millega saab lähemalt tutvuda ESU kodulehe vahendusel. EÜLi delegatsioon osales aktiivselt kõikide dokumentide ja ettepanekute aruteludes. Esile võib tuua sotsiaalse dimensiooni poliitikapaberit, millesse sai just EÜLi eestvedamisel viidud sisse seisukohad teaduseetika teemadel. Kuna täna tegeleb EÜL igapäevaselt samuti sotsiaalse dimensiooni küsimustega, anti oma panus ka Euroopa tasemel teadmuse jagamiseks.

ESU 78. üldkoosolek toimub juba kevadel Horvaatias. Enne seda kohtuvad ka põhjamaade esindajad veel eraldi Norras, et valmistuda ühiselt 78. üldkoosoleku raames toimuvateks ESU juhatuse korralisteks valimisteks. Nagu igal aastal, nõnda ka tänavu toimuvad ESU juhatuse valimised kevadisel üldkoosolekul. Kuigi kulisside taga arutleti juhatuse kandidaatide üle juba vast toimunud konverentsil, on kandidaate kindlalt täna veel nimetada vara – need selguvad siiski talve lõppedes. Arutelusid Euroopa Üliõpilaste Liidus jagub ning EÜL hoiab end jätkuvalt teemadega aktiivselt kursis ja nendel kaasa rääkimist. Seda ikka selleks, et ka Eesti tudengid oleksid aktiivselt esindatud Euroopa tasandil.

Leave a reply