Eesti delegatsioon osales LSSi Assambleel

23.08-25.08 toimus Leedus EÜLi sõsarorganisatsiooni LSSi (Lietuvos studentų sąjunga) Assamblee teemal “Tulevik on tudengite kätes”, kus käisid Eesti üliõpilasi esindamas volikogu liikmed Britt Järvet ja Joonatan Nõgisto. 

Tegemist on väga suure tudengisündmusega, kus osaleb kokku üle saja üliõpilase erinevatest kõrgharidusasutustest. Assamblee on jagatud kaheks osaks, kus esimesel päeval toimub Klaipeda ülikoolis ühendatud konverents ja üldkoosolek ning teisel päeval toimuvad töötoad ning sünnipäevapidu Sventoji rannas. 

Üldkoosoleku raames leidsid aset ka erinevatel teemadel paneelid, näiteks kõrghariduses eksisteerivate probleemide ning Bologna protsessi ilu ja valu kohta. LSSi üldkoosoleku formaadi ülesehitus on EÜLi üldkoosolekuga võrreldes sama formaadiga ning tudengiesindajate arv üldkoosolekul on seotud üliõpilaste arvuga kõrgharidusasutuses. Iga-aastaselt on põnevust tekitavaks osaks tõlkimine, mida teevad LSSi inimesed rahvusvahelistele külalistele ise. See tähendab, et omajagu mõtteid läheb tõlkes kaduma, aga üldisest ivast on võimalik aru saada. Üldkoosoleku lõpus moodustasid osalejad ka Balti keti, et avaldada austust eelkäijatele ning meenutada vabaduse olulisust. Mälestusürituse raames pidas Eesti üliõpilaste nimel kõne ka EÜLi volikogu liige Joonatan Nõgisto.

Rahvusvahelistele külalistele korraldatakse alati ingliskeelsed töötoad, mille raames kasutatakse võimalust erinevate riikide parimatest praktikatest õppida või just vastupidiselt koguda teadmist, millist süsteemi mitte luua. 

Joonatan osales rahvusvaheliste tudengite staatuse temaatilises töötoas, kus analüüsiti rahvusvaheliste tudengite õiguslikku staatust erinevate Euroopa riikide näidete baasil (Läti, Leedu, Eesti, Soome ja Taani). Eelkõige puudutas töötuba väljaspool Euroopa Liitu pärit tudengite õiguslikku olukorda. Eesti seadusandlus antud teemal osutus suureks diskussiooniallikaks ning paljud meie süsteemi iseärasused (vabadus töötada õpingute kõrvalt, õpingute nominaalaja lõpuni kehtiv elamisluba) toodi Leedu päritolu osalejate poolt positiivseteks eeskujudeks. 

Britt osales kvaliteedikindlustamise temaatilises töötoas, kus arutati kõrgharidusasutuste siseste ja väliste kvaliteeditagamise protsesside üle.
Britt andis Leedu esindajatele ülevaate Eesti kõrgharidusasutuste välisest kvaliteedi hindamise süsteemist, mille käigus saadi teada, et Leedus pole õppeprogrammide väliste hindamistulemuste raportid enamus juhtudel avalikult kättesaadavad, vaid antakse lihtsalt teada, kas ja kui mitmeks aastaks programm akrediteeringu sai. Lisaks ei eksisteeri Leedus kindlat struktuuri, kuidas tudengeid välistesse hindamiskomisjonidesse valitakse ning tihtipeale toimuvad õppeprogrammide hindamised ainult interneti teel dokumente analüüsides ehk komisjon füüsiliselt ei kohtugi.
Raportite salastatuse põhjuseks pidasid kohalikud kõrgkoolide vahelist tugevat konkurentsi, mistõttu ei taheta oma arenguvajadusi jagada, vaid pigem proovitakse puudujääke varjata. Igatahes sai Eesti delegatsioon taaskord kinnitust, et Eestis on asjad üsna hästi ning aidati kaasa sellele, et LSSil oleksid vähemalt järgneva aasta jooksul käed tööd täis. 

Sündmus lõppes legendaarse peoga Balti mere kaldal, kus süüdatakse traditsiooniline pea 5 meetri kõrgune lõke. Ühes võib kindel olla – leedukad oskavad pidusid korraldada!

Leave a reply