Eesti delegatsioon Põhjamaade üliõpilaskondade liitude 76. kohtumisel

25.-27. oktoobril osalesid EÜLi esindajad Kristel Jakobson ja Joanna Kurvits Põhjamaade üliõpilaskondade liitude kohtumisel (NOM), mille kolme päeva jooksul käsitleti kolme teemat: üliõpilaste vaimse tervise edendamine, Bologna süsteem ning detsembrikuu alguses toimuva Euroopa Üliõpilaste Liidu (ESU) 77. kohtumiseks valmistumine.

Esimene päev keskendus vaimse tervise edendamisele. Osalejatele käis rääkimas Anna Malan Jógvansdóttir, kes jutustas oma lugu haridussüsteemi paindlikkuse vajalikkusest ning selle kaudu vaimse tervise parendamise võimalustest indiviididel. Jógvansdóttir tõi paralleeli fööniksiga, kes sünnib uuesti peale põlemist rõhutades vaimselt läbi põlenute taasintegreerimise olulisust ühiskonda. Päeva teises pooles jagasid Põhjamaade üliõpilasesindused, milline on olukord üliõpilaste vaimse tervisega nende ülikoolides. Üheskoos tõdeti, et vaimsele tervisele ei pöörata endiselt piisavalt tähelepanu liikmesriikide haridussüsteemides ning olukorra objektiivseks hindamiseks pole piisavalt üliõpilaste vaimse tervise olukorda uuritud. Tegemist on küllaltki uue teemapüstitusega, kuid üliõpilaskonnad Põhjamaades jagavad muret oma tudengite vaimse tervise heaolu teemal.

Kohtumise teisel päeval arutleti Bologna protsessi eripäradest mikroriikides nagu Fääri saared, Gröönimaa ja Island. Mikroriikides on Bologna elluviimine oluliselt keerulisem kui suurriikides, suurimaks raskuseks kujuneb sõltumatu kõrgharidusasutuste institutsionaalse akrediteerimise läbiviimine, sest väikse rahvaarvuga riikides ei ole leida sõltumatuid hindajaid. Kuigi Eesti ei ole mikroriik, samastume suuresti ka mikroriikide väljakutsetega. Eesti kui väikeriigi esimene küsimus on samuti inimressursi vähesus – selles teemas samastusime Fääri saarte, Islandi ja Gröönimaa kui mikroriikide esindajatega. Sel päeval saime teada ka huvitava fakti – Eesti on tõenäolisem väikseim riik, kus on olemas toimiv kvaliteedi hindamise agentuur (EKKA) ja kus viiakse läbi kõrgharidusasutuste akrediteerimist. 

Kolmandal päeval toimus ESU teemaline koosolek, mille raames käsitleti juba teadaolevaid 77. üldkoosoleku (Board Meeting) teemasid. Ühe teemana arutati ka Fääri saarte liikmeslisust ESUs, sest kuigi Fääri saared kuuluvad Taani kuningriigi koosseisu, on Fääri saared siiski autonoomne regioon, Fääri kõrgharidussüsteem toimib sõltumatult Taani omast ning Taani üliõpilasi koondav DSF Fääri saarte tudengeid ei esinda – seda teeb Fääri üliõpilaste esindus MFS. Et tagada Euroopa kõrgharidusruumis maksimaalse tudengite esindatuse, on Fääri saared kandideerimas ESU täieõiguslikuks liikmeks juba 78. BMil, mis toimub uue aasta kevadel. Eesti Üliõpilaskondade Liit hoiab kindlasti toimuval silma peal ning soovib MFSile edu kandidatuuriga.

Lisaks kohtumise põhiteemadele selginesid ka järgnevate NOMide kohtumispaigad. Kevadel 2020 toimub 77. NOM Norras, Oslos, kuid 78. NOM 2020. aasta sügisel juba Eestis, korraldajaks EÜL. Põhjamaade üliõpilaskondade liite koondav kohtumine on tulemas taas Eestisse – viimati kohtuti Eestis 2016. aastal Tartus. Täpsemad teemad ning konkreetsed kuupäevad selguvad kevadel. EÜLi meeskond on põnevil – kindlasti pakub antud kohtumise korraldamine EÜLi liikmeskonnale võimalusi taas end rahvusvahelisel tasandil võrrelda ja seda lausa kodust lahkumata!

EÜLi esindanud asejuht Kristel Jakobson ja avaliku poliitika spetsialist Joanna Kurvits hindasid 76. NOMi õnnestunuks nii korraldajatele kui ka osalejatele. Rahvusvaheliselt tasandilt saadi sisendit vaimse tervise seisukohtade koostamiseks. Samuti sai kinnitust, et ülejärgmine, 78. NOM toimub Eestis ning selle korraldamiseks on partnerorganisatsioonidest meile toeks tugev meeskond

 

Leave a reply