Eesti tudengkond tähistab oma 25. aastapäeva

Täna, 25 aastat tagasi, loodi Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL), millega astuti järgmine samm tudengkonna organiseerumisel Eestis. EÜL seisab üliõpilaste sotsiaalmajanduslike ja hariduslike õiguste ning huvide eest.

“Eesti tudengkond on olnud silmapaistev – meie õlgadel on suur töö kõrgharidusruumi kaasajastamisel ning kvaliteedi eest seismisel. See on toonud meid kohta, kus meie ülikoolid on rahvusvaheliselt tunnustatud ja hinnatud,” sõnab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Jaanus Müür.

OECD hinnangul on Eestis kõrgharidusega inimeste osakaal 38%, mis on OECD keskmisest 35%-st kõrgem. “Meil on mitmeid positiivseid näiteid, mille nimel võime uhked olla. Näiteks nii Tartu Ülikool kui ka TTÜ on pürginud rahvusvahelisse kõrghariduse edetabeli QS nimekirja ning Maaülikool on heal positsioonil põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas,” loetleb Müür.

“Muidugi ei tasu unustada, et Eestis on kõrgharidus tasuta,” ütleb EÜLi juhatuse esimees. “Kõrgharidusele ligipääs peab olema tagatud kõigile võimekatele hoolimata nende sotsiaalmajanduslikust taustast. Mida haritumad on meie inimesed, seda edukamad me oleme. Samuti oleme rahvaarvult liiga väikesed ja seetõttu ei saa omale lubada, et keegi maha jääb,” on Müür veendunud.

Eesti Üliõpilaskondade Liit tähistab oma 25. sünnipäeva konverentsi ja piduliku vastuvõtuga. Kohale on oodatud kõik eilsed, tänased ja homsed tudengid. Täpsem informatsioon on leitav SIIT.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Leave a reply