Eesti Üliõpilaskondade Liidu delegatsioon Nordic Organisational Meetingul

10-14. aprill toimus Taanis, Kopenhaagenis 75. Balti ja Põhjamaade tudengiorganisatsioonide katusühenduse Nordic Organisational Meeting (NOM) konverents, kus osalesid ka EÜLi asejuht Joonatan Nõgisto ja volikogu liige Martin Paluoja. Seekordne konverents keskendus keskkonna jätkusuutlikkuse ning kliimamuutuse teemadele.

Osalevad organisatsioonid said töötubade raames jagada enda kogemusi ja häid praktikaid jätkusuutlikkuse teemadega tegelemisel. Kohal olid ka esindajad Ühendkuningriigi üliõpilasliitude katusorganisatsioonist (National Students Union), kes tutvustasid enda organisatsiooni pikka ajalugu ja praeguseid projekte keskkonnapoliitikas. Muuhulgas andis tudengite rahvusvahelise mobiilsuse ja keskkonna jätkusuutlikkuse vaheliste pingekohtade teemal ettekande esindaja organisatsioonist ISIC, ning näpunäiteid kuidas korraldada efektiivset aktivismi jagas Taani tudengite roheliikumine Den Grønne Studenterbevægelse.

Konverentsi viimasel päeval sai avapaugu uus rahvusvaheline organisatsioon “Students Organizing for Sustainability” (SOS), mis hakkab toetama ja koordineerima jätkusuutlikkuse teemalisi tegevusi tudengiorganisatsioonide vahel rahvusvahelisel tasandil.

EÜLi asejuhi Joonatan Nõgisto sõnul on keskkonna jätkusuutlikkus teema, mis väärib tulevikus ka Eesti üliõpilasliikumise raames rohkem arutelu. Joonatan lisas, et hetkel puudub Eesti Üliõpilaskondade Liidul ametlik seisukoht keskkonnaküsimustes, kuid “kliimamuutus on reaalsus – üliõpilastena peaksime läbi mõtlema, milline on meie roll meile kõigile ühise maailma jätkusuutlikkuse tagamises. Kõrgharidus ja teadus on kliimakatastroofi ärahoidmiseks kriitilise tähtsusega valdkonnad, ning üliõpilastena on meil võimalus ja kohustus olla selles protsessis aktiivsed osalised.”

NOM on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Soome, Rootsi, Norra, Gröönimaa, Fääri Saarte, Taani, Islandi, Leedu, Läti ja Eesti üliõpilaskondade liidud. NOM kogunes esimest korda Taanis Aarhusis 1946.aastal ja kohtub kaks korda aastas. Eesti Üliõpilaskondade Liit kuulub võrgustikku 2006. aastast.

*Sündmusel osalemist toetas KÜSK – Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Leave a reply