Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse liige asub juhtima Euroopa tähtsaimat tudengiliikumist

Euroopa Tudengiliikumise (ESU) laiendatud juhatusse (Executive Committee) valiti Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) aseesiisik Katrina Koppel. Juhatus koosneb seitsmest laiendatud juhatuse liikmest, presidendist ja kahest asepresidendist.

„Tegemist on suure vastutusega. Minu ülesanne on osaleda Euroopa hariduspoliitiliste seisukohtade kujundamises ja tudengite esindamises,“ kirjeldab oma uusi ülesandeid praegune EÜLi aseesiisik Katrina Koppel. „Siinkohal on oluline pidev suhtlemine liikmesüliõpilasesindustega ning seeläbi Euroopa üliõpilasliikumise jätkusuutlikkuse toetamine,“ lisab Koppel.

Euroopa tudengiliikumise üks suurim järgmise aasta väljakutse on Pariisi ministrite kohtumise ettevalmistamine, kus võetakse vastu järjekordne kommunikee üle-euroopalise kõrghariduse teemal. “Kuna kommunikee suunab kogu Euroopa kõrgharidusruumi arengut, on tudengiliikumisel Bologna protsessi ja arengukavadega suured ambitsioonid,” lisab Katrina.

Pariisi ministrite kohtumise korraldamisel antakse välja kogumik „Bologna läbi tudengi silmade“ (“Bologna Through Student Eyes”), mis kirjeldab kõrghariduse olukorda kõigis Bologna protsessiga liitunud riikides. Viimane nimetatud kogumik anti välja 2015. aastal ja see on üks ülevaatlikumaid olukorrakirjeldusi Euroopa kõrgharidusest. „Bologna kogumiku koostamine on tohutult mahukas ettevõtmine ning sellega kaasneb ka suur vastutust. Mul on osaleda näha niivõrd olulise väljaande koostamises“ nendib Koppel.

Eesti liitus Bologna protsessiga 1999. aastal. Selle eesmärk on ühtlustada ja arendada riikidevahelisi kõrgharidusstandardeid Euroopa Liidus. Süsteem näeb muuhulgas ette kolm aastat bakalaureuseõpet, kaheaastast magistriõpet ja doktoriõpet. Dokumendile on alla kirjutanud 29 erineva Euroopa riigi haridusministrit.

Leave a reply