Eesti Üliõpilaskondade Liit avab kandideerimise asejuhi positsioonile

Asejuhi ametipositsioon on tähtajaline*: 20.04.2020 – 30.06.2021 VÕI 20.04.2020 – 20.04.2022

Juhatuse ülesanded:

  • Üliõpilaste esindamine suhtluses riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil lähtudes EÜLi volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest;
  • EÜLi tegevuste strateegiline planeerimine ja juhtimine, sh EÜLi eelarve ja tegevuskava koostamine, järgimine ning täitmine;
  • Personali- ja haldusküsimuste koordineerimine;
  • EÜLi ettevõtlustegevuse koordineerimine;
  • EÜLi seisukohtade ettevalmistamine ja kõrgharidusvaldkonna poliitikate kujundamine;
  • Kuulumine erinevatesse riiklikesse komisjonidesse ja nendes üliõpilaste esindamine;
  • Üldkoosoleku kokkukutsumine ning materjalide esitamine.

Kandideerida võib iga üliõpilane, kes on kandideerimisperioodi alguses (11.03.2020) Eesti kõrgkooli immatrikuleeritud ja volituste alguseks (20.04.2020) vähemalt 18-aastane.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada EÜLi e-mailile (eyl@eyl.ee) või tuua paberkandjal EÜLi kontorisse (Pärnu mnt 102-21, Tallinn). NB! Seoses 12.03.2020 Eestis välja kuulutatud eriolukorraga on EÜLi kontor ajutiselt suletud – palume kandideerimisdokumendid saata e-mailile!

Kandideerimisdokumendid on:

  • Avaldus, kuhu kandidaat märgib, millisele ametikohale kandideerib ja millised on tema eelistatud vastutusvaldkonnad ja tegevusalad;
  • Vabas vormis elulookirjeldus;
  • Motivatsioonikiri (kuni 2 lk)

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts kell 23:59.
Lisaks tuleb kandidaatidel esitada EÜLile hiljemalt 10. aprilliks vähemalt kolme erinevat üliõpilaskonda esindava viie üldkoosoleku liikme allkirjaga esildis.
Esildise blankett on kättesaadav SIIT ning üliõpilaskondade kontaktid SIIT.

Kandideerijad avalikustatakse 3. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis.

Asejuhi valimised toimuvad 19. aprillil üldkoosolekul algusega kell 10:30 Tallinna Tehnikaülikoolis. Asejuhi valimistele eelneb kandidaatide debatt, mis toimub 18. aprillil.

Seoses eriolukorraga jääb ka üldkoosolek ära, toimub vaid asejuhi valimine videosilla vahendusel. 

*Tulenevalt põhikirjast on EÜLi juhatuse mandaat 2-aastane. Antud olukorras vabaneb asejuhi ametikoht rohkem kui 1 aasta enne juhatuse mandaadi lõppu, mistõttu otsustab tulevase asejuhi mandaadi pikkuse EÜLi üldkoosolek, võttes arvesse kandidaadi eelistusi.

Leave a reply