Eesti Üliõpilaskondade Liit esitas koalitsioonilepingu täiendamiseks ettepanekud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) saatis Isamaa ja Res Publica Liidule, Reformierakonnale ning Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale pöördumise, milles esitab omapoolsed ettepanekud koalitsioonilepingu täiendamiseks.

EÜLi esimehe Jaanus Müüri hinnangul on koalitsioonileping kirju poliit-korrektsetest sõnadest nagu toetame, tagame, kaasame, kuid senisest enam on vaja trükimust tegudes väljendada. “Kehtivas koalitsioonilepingus on jäetud arvestamata üliõpilaskondade ettepanekud- loodetavasti teeme sellel korral rohkem koostööd,” leiab Müür.

Eesti Üliõpilaskondade Liit teeb kolm ettepanekut koalitsioonilepingu täiendamiseks: “Peame vajalikuks doktoranditoetuse suurendamist vähemalt 80%-ni eelmise kalendriaasta keskmisest palgast”, sõnab esimees Jaanus Müür. “Selle tulemusel saab doktorant pühenduda maksimaalselt õpingutele ja ta lõpetab suurema tõenäosusega oma õpingud nominaalajaga”, on Müür veendunud.

Lisaks sellele leiab pöördumises õppelaenu süsteemi muutmise ettepanekud ning ravikindlustuse tagamise kogu kõrgkooli immatrikuleeritud aja jooksul, sealhulgas akadeemilise puhkuse kestel. “Siinkohal on oluline mõista, et õppelaenu olemus vajab ümber vaatamist ning tudengisõbralikuks kohandamist,” sõnab üliõpilaste esindaja Jaanus Müür. “Eesti Üliõpilaskondade Liidu hinnangul tuleb õppelaenu süsteemis teha korrektuure suunas, mis lihtsustab juurdepääsu laenule. Ühe ettepanekuna oleme pidanud vajalikuks majanduslikult keerulises olukorras olevatele tudengitele laenu riigipoolse käenduse tagamist,” ütleb Müür.

Pöördumise tekst on kättesaadav SIIN.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Lisainfo:
Jaanus Müür
EÜLi juhatuse esimees
jaanus.muur@eyl.ee
+372 56 922 530

Leave a reply