Eesti Üliõpilaskondade Liit võitis parima sooteadliku MTÜ tiitli

Eesti Üliõpilaskondade Liit pälvis 18. juunil 2020 toimunud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverentsil parima sooteadliku MTÜ tiitli. EÜL-i oluliste saavutustena toodi välja uuring “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses”, kuid ka juhatuse ametinimetuste muutmist sooneutraalseteks ning võrdõiguslikkuse rõhutamist EÜL-i alusdokumentides.

ENUT on parima sooteadliku MTÜ tiitliga tunnustanud erinevaid MTÜ-sid juba alates 2010. aastast. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid. EÜL on varem saanud eripreemia ehk äramärkimise osaliseks (viimati aastal 2017), kuid sel korral osutusime võitjateks.

EÜL-iga jagab sel aastal võitu MTÜ Vaiter ehk Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus, kelle tegemiste kohta saab rohkem teada Vaiteri kodulehelt.

Konkursi ja varasemate võitjate kohta saad lähemalt lugeda ENUT-i kodulehelt.

Leave a reply