Eesti Üliõpilaskondade Liit: Tugev koostöö kõrgkoolide ja erasektori vahel toob kaasa majandussektori tootlikkuse tõusu

Täna avalikustatud Riigikontrolli aastaraport nimetab majandussektori tootlikuse kasvamise üheks lähteülesandeks senisest paremat tööjõu vajaduse kaardistust. Tööturule inimeste toomiseks on tarvis teada, milline on ettevõtlusvaldkonna reaalne töötajate vajadus ning milliseid kvalifikatsioone tööturu vajaduste täitmiseks ülikoolilõpetaja vajab.

 Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimehe Jaanus Müüri hinnangul seisneb probleem ülikoolide ja erasektori väheses koostöös. “Tööandjate osalus õppekavade komplekteerimisel on vajalik tööjõu vajaduste ja oskuste selgemaks määratlemiseks, et kõrgkoolides pakkuda konkurentsivõimelist haridust. Kui koostöö osas on vajakajäämisi, siis sealt tekib ka lõhe hariduslike teadmiste ning tegeliku tööjõu kvalifikatsioonide erinevuse osas.”

“Eduka kõrghariduse ja tööturu vajaduste ühildamiseks on vajalik nii ettevõtja huvi olla kaasatud õppekavade arendamisse kui ka ülikoolide huvi ettevõtjat kaasata,” sõnab Müür. “Kuigi ametlikult on tööandjatel roll kõrgkoolide õppekavaarenduses ka praegu, näitab auditi tulemus, et sellest on hea tulemuse – see tähendab tööturu vajadustele vastava hariduse kindlustamiseks – siiski veel vähe. Kõrgkoolide ning tööandjate nägemus loodus- ja täppisteaduste õppekavade sisuvajadustest on hetkel selgelt erinev. See viib nii struktuurse tööpuuduse kui ka ajude väljavooluni,” täpsustab Jaanus Müür.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Lisainfo:
Jaanus Müür
EÜLi juhatuse esimees
+372 56 922 530

Teate edastas:
Elis Tootsman
EÜLi kommunikatsioonispetsialist
+372 511 8582

Leave a reply