Eesti Üliõpilaskondade Liit: „Tulemusstipendiumid kahekordistuvad!“

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatus kohtus eile haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossinovskiga. Kohtumisel arutati nii õppetoetuste ning stipendiumite süsteemi murekohti, aga ka avatud ülikooli õppevõimaluse taasloomist.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Sigrid Västra oli pärast kohtumise toimumist optimistlik. „Hea on teada, et uus minister tõepoolest väärtustab üliõpilaskonna sisendit ning on valmis mitmepoolseks koostööks kõrgharidusvaldkonna edendamise nimel.“ Västra pidas äärmiselt positiivseks asjaolu, et uus minister on seadnud prioriteediks õppetoetuste seaduselünkade parandamise, kuid avaldas samas lootust, et haridusminister ka kõrghariduse kvaliteedi küsimustel kätt pulsil hoiaks.

Tulemusstipendiumite arv suureneb!

Oluliseks kordaminekuks võib pidada palju kritiseeritud tulemusstipendiumite arvu kahekordistumist järgmisel õppeaastal. Ministri sooviks on, et igal õppekaval oleks vähemalt üks tulemusstipendiumi saaja. Arvestades tänast olukorda, kus paljudel erialadel puuduvad stipendiaadid täielikult, on tegemist märkimisväärse edusammuga. Alates 1. septembrist 2014, peaks tulemusstipendiumi saajate arv ühes õppeaastas küündima senise 480 üliõpilase asemel ligikaudu tuhande tudengini.

Plaanid edaspidiseks

Västra sõnas, et kuigi konkreetsetest tegevustest on veel vara rääkida, leiti juba esimesel kohtumisel mitmeid koostöövõimalusi ning esimesedki mõtted ja plaanid on paberile pandud. Olulisimaks neist võib pidada perekonnakäsitluse analüüsi õppetoetuste määramisel ning vajaduspõhise eritoetuse võimaluse loomist. Ühtlasi mõtiskleti avatud ülikooli õppe teemadel, eesmärgiga võimaldada ligipääs kõrgharidusele ka neile, kellel antud hetkel täiskoormusel õppida ei ole võimalik.

Lisaks eelpool mainitule, olid arutelu all veel õppelaenu puudutavad seisukohad ning akadeemilisel puhkusel ainete sooritamise erinevad võimalused. Mitmete tegevuste ja ka võimalike seadusemuudatustega loodab uus minister riigikokku jõuda juba enne suve algust.

Üliõpilaskonna esimees Sigrid Västra lisas lõpetuseks, et esimese kohtumisega võib igati rahule jääda. „Kõrgharidusreform on küll ellu viidud, kuid sealt on vaja edasi liikuda, tööd on veel palju teha – seda nägemust jagab ka meie haridusminister. Loodame, et meie koostöö saab olema vähemalt sama produktiivne kui meie esimene kohtumine.“

Leave a reply