Kõrgharidusseaduse paragrahv 18 sätestab: 

Igal üliõpilasel on õigus osaleda demokraatlikel valimistel oma kõrgkooli üliõpilasesindusse. Üliõpilased, alustades nende esindajatest, tuleb kaasata kõikidesse otsustusprotsessidesse ja aruteludesse, mis hõlmavad endas üliõpilaselu parendamist. Üliõpilaskond teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele ning otsustab ja korraldab iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest ning toetades üliõpilaste kujunemist algatusvõimelisteks ja vastutustundlikeks kodanikeks.

Tutvu ka EÜL-i liikmesüliõpilasesindustega ning üliõpilasvalimiste hea tavaga!

Hea tudeng!

Et käesoleva kevade pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis muutnud viisil, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast eriolukorra lõppemist, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

Kõrgkool *

Sõnum *

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit