ESU võttis vastu resolutsiooni tasuta kõrghariduse jätkusuutlikkuse toetuseks Eestis

Euroopa Üliõpilasliit (ESU) ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsuvad Eesti Vabariigi Valitsust üles kindlustama avalikule kõrgharidusele piisav rahastamine, et tagada kvaliteetsele haridusele ulatuslik ligipääs.

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon on liigitanud Eesti kõrgharidussüsteemi surve all olevaks süsteemiks ja märkinud, et alates 2008. aastast on riiklik rahastamine vähenenud umbes 20%.

Riiklike vahendite jätkuv langus tegelikus vääringus on tekitanud Eestis avaliku arutelu, mille käigus mõned sidusrühmad pakkusid lahendusena tagasipöördumist reformieelsesse süsteemi ja väiksema ligipääsetavusega kõrgharidussüsteemi juurde. ESU leiab, et haridusele ligipääsu laiendamine ja selliste takistuste kõrvaldamine, nagu õppemaksud, on õige suund kuhu liikuda. ESU ei saa leppida olukorraga, kus kõrgharidus on taskukohane ja kättesaadav vaid priviligeeritud taustaga inimestele. Eesti tasuta kõrghariduse süsteem on olnud ühiskonna heaolu ja sidusust arendavaks jõuks ning eeskujuks teistele riikidele.

Esitaja: EÜL  

Toetajad:SAMOK, SFS, UNEL, SYL, BOSS, HÖOK, UNEF, LIS, USI, LSA, FEF

Originaaldokumendi leiad SIIT!

Leave a reply