EÜL avaldab toetust Suurbritannia akadeemiliste töötajate streigile

Eesti Üliõpilaskondade Liit avaldab koos Akadeemiliste Ametiühingutega toetust Briti akadeemilistele ametiühingutele (University and College Union – UCU), kes on oma töötingimuste parendamiseks streikima asunud.

Streigiga on liitunud praeguseks rohkem kui 70 Ühendkuningriikide kõrgkooli ning streigipäevad toimuvad vahemikus 20. veebruar – 13. märts. UCU toob välja kaks eraldiseisvat põhjust, mis on akadeemilise töötajaskonna streikimiseni viinud: kõrgkoolide pensionisüsteemi muudatus töötajate kahjuks ning elatustasemele mittevastav töötasu, lisaks sooline ja etniline palgalõhe, suur töökoormus ja n-ö paindlikud töölepingud, mis ei taga sotsiaalseid garantiisid. Streiki toetab ka Suurbritannia Üliõpilaskondade Liit (National Union of Students – NUS).

Avaldame Akadeemiliste Ametiühingute ja EÜLi ingliskeelse toetuskirja täies mahus:

Letter from Council of Estonian Academic Trade Unions and Federation of Estonian Student Unions:

Colleagues and students from Estonia support the University and College Union’s (UCU) strike action demanding decent and equal working conditions for workers of higher education.

Poor working conditions are harmful to all stakeholders: to the workers whose livelihoods are at stake, to the students who get poorer learning environment if staff is underpaid, overworked and stressed, and to the society at large. High quality higher education moves societies to better quality jobs, innovation and competitiveness in the global market.

We encourage employers and university leaders to work with the UCU to end the dispute and to find solutions that would benefit the wellbeing of the staff, the students, and the society.

In solidarity,
Council of Estonian Academic Trade Unions
Federation of Estonian Student Unions

UCU aktsiooni kohta saab rohkem informatsiooni nende kodulehelt.

Leave a reply