EÜL delegatsioon 37. Euroopa Üliõpilaskonverentsil Rumeenias

EÜLi asejuht Joonatan Nõgisto ja volikogu liige Martin Paluoja osalesid 14.-17. märtsil Rumeenias, Timisoara linnas toimunud 37. Euroopa Üliõpilaskonverentsil (ESC). Arutluse all olid järgneval üldkoosolekul hääletamisele tulev rahvusvahelistumise ja mobiilsuse poliitikapaber, ESU (European Students’ Union) ja selle liikmete tegevused seoses Bologna protsessiga ning palju muud olulist. ESU kasutas üritust ka selleks, et koguda oma liikmetelt sisendit hulgal teemadel: Bologna protsessi implementeerimise erinevad aspektid, LGBTQ+ inimeste kaasamine ja toetamine organisatsioonides ning kõrghariduse kaubastumise probleem.

ESU esindajad tutvustasid liikmetele muudatusi ESU finantsjuhtimises, lobistrateegiaid Bologna protsessi implementeerimises, järgneva ametiaja tööplaani mustandit ja kampaaniat seoses mais toimuvate europarlamendi valimistega.

Väliskülalistest käis organisatsioonist nimega Global Campaign for Education rääkimas selle noortetiiva koordinaator Astrid Schmidt. Sügisel liitus ESU selle organisatsiooniga ning ESU esindaja valiti juhatusse ainsa noorte esindajana. European University Alliances projekti ja muude Euroopa Komisjoni ettevõtmiste arengutest rääkis EC esindaja Gyula Cserey.

EÜLi jaoks oli konverents heaks võimaluseks arendada sidemeid nii meie katuseorganisatsiooni kui ka teiste Euroopa riikide üliõpilasliitudega. Aktiivne osalemine Euroopa tasandi üliõpilasliikumises on aidanud luua EÜLile rahvusvahelist mainet  kompetentsuse, koostöövõime ja algatusvõimelisuse eest.

*Sündmusel osalemist toetas KÜSK – Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Leave a reply