EÜL delegatsioon ESU üldkoosolekul Budvas, Montenegros

Martin Paluoja
EÜL volikogu liige

26.– 30. novembril toimus Budvas, Montenegros Euroopa Üliõpilaste Liidu (ESU) 75. üldkoosolek. EÜLi esindasid seal asejuht Tambet Anja ja volikogu liige Martin Paluoja. Ürituse esimestel päevadel toimusid seminarid ja konsultatsioonid, millel arutati lisaks päevakorras olevatele dokumentidele ka ESU uuendamisel olevaid dokumente (suurematest sotsiaaldimensiooni puudutavad ning rahvusvahelistumist, mobiilsust ja digitaliseerimist puudutavad poliitikadokumendid). Lisaks konsulteeriti liikmetega European Students’ Card projektist, liikmesusest ja Bologna protsessi järelanalüüsist. Tutvustati ka Montenegro tudengiliikumist (Montenegrot esindab ESUs SPUM – Students’ Parliament of the University of Montenegro) ja nende hiljutisi katsumusi Bologna protsessi rakendamisega.

Üldkoosoleku formaalne osa kestis kolm päeva – 28. – 30. november. Lisaks kohustuslikule programmile (raportid, finantsdokumentide esitlemine, jms) esitlesid oma liikmesuse ülevaatusega seotud dokumentatsiooni ESU liikmed Ühendkuningriigist ja Slovakkiast. See protsess on uudne ning alles teist üldkoosolekut kasutusel, kuid seni tundub olevat edukas ja kasulik. ESU täitevkomitee (EC) esitas liikmetele kolm seisukohapaberit: seisukoht praktika osas, diskrimineerimisvastane seisukoht ning seisukoht Euroopa Parlamendi valimiste osas. Kõik seisukohad võeti vastu, kuid erakordselt suur osa tekstidest sai koosolekul põhjalikult muudetud. Seisukohad avaldatakse ESU kodulehel lähiajal, koos teiste avalike dokumentidega. Kodulehelt saab lugeda ka liikmesorganisatsioonide poolt esitatud resolutsioone, millele üldkoosolek oma toetuse andis. Teiste hulgas võeti ühehäälselt vastu põhjalik resolutsioon kliimapoliitika osas ning Euroopa ülikoolide koostöövõrgustiku teemal.

Koosoleku kõige vastuolulisem osa oli organisatsiooni põhikirja muutmine. Lähtuvalt Gender Mainstreaming Strategy dokumendis välja toodud nõudmistele esitles EC ettepanekuid muuta EC ja presiidiumi valimise süsteem selliseks, et seda reguleeriv sookvoot poleks enam binaarne. Sellele lisaks avati mitmed muud punktid, nende hulgas erapooletute häälte lugemise viis hääletustes, üldkoosolekute juhtimist puudutavad regulatsioonid jpm. Pingelise koosoleku lõpuks ei leidnud enamus EC tehtud ettepanekutest piisavat toetust liikmete hulgas ning põhikirja tehti minimaalselt muudatusi. Kuna vastuolu dokumentides püsib, on endiselt vajalik muuta valimissüsteemi kevadisel 76. üldkoosolekul – EC ja mitmed liikmesorganisatsioonid on juba kokku leppinud selle protsessi (taas)käivitamises.

Üldkoosolekul osalemine võimaldas tugevdada EÜLi sidemeid teiste põhjamaade ja Balti riikide organisatsioonidega (eriliselt Taani, Rootsi ja Islandi organisatsioonidega), aga ka ESU liikmetega Itaaliast, Saksamaalt, Madalmaadest, Ühendkuningriigist, Iirimaalt ja mitmest muust riigist. 75. üldkoosolek paistis silma erakordselt eduka koostööga seisukohadokumentide muutmises väga paljude organisatsioonide vahel ning lisaks isiklikele sidemetele aitas see osalus edendada EÜLi mainet konstruktiivse, õiglase ja sõbraliku partnerorganisatsioonina.

Leave a reply