EÜL delegatsioon Nordic Organizational Meetingul Riias

8.-12 november toimus Riias järjekordne Põhjamaade üliõpilaskondade liitude kohtumine. Ürituse ametlik nimetus on NOM ehk Nordic Organizational Meeting ning hõlmab endas nii Põhjamaa riikide üliõpilasorganisatsioonide katuseorganisatsioone, Balti riike kui ka Fääri saarte ja Gröönimaa üliõpilaste esindusorganisatsioone (neid on lausa kaks – üks esindab grööni tudengeid, kes õpivad Gröönimaal ja teine esindab grööni tudengeid, kes õpivad Taanis). Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt osalesid juhatuse asejuht Tambet Anja ja volikogu liige ning TÜ üliõpilaskonna esimees Allan Aksiim.

Seekordse kokkusaamise fookus oli üliõpilasaktivism ühiskondliku aktiivsuse taustal (Student participation as part of civic society).

Tutvumine eri riikide süsteemidega oli huvitav, näiteks tuli välja, et Rootsis ei pea üliõpilane olema üliõpilaskonna liige. Ka Soome rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ühendava üliõpilasliidu (SAMOK) puhul on samamoodi – üliõpilaskonna liikmeks peab astuma ja üliõpilaskonna liikmemaksu maksma, et saada eestkoste teenust. Eestis ja mujal Põhjamaades ning Soome akadeemilisi üliõpilasi koondava katuseorganisatsiooni SYL puhul on üliõpilased oma vastava ülikooli üliõpilaskonna liikmed automaatselt. Rootsi eripäraks on seetõttu ka veel asjaolu, et ühes ülikoolis võib olla mitu üliõpilaskonda, mis enamasti teaduskondade kaupa üliõpilasi ühendavad. Seega on samaaegselt ka mitu üliõpilasesindust. Sellest hoolimata oli nii Rootsi, Soome kui ka Taani üliõpilaskondade liitude poliitikategemise- ja lobby tase muljetavaldav, eriti tekitas huvi taanlaste lai ampluaa – omadest resurssidest koolitatakse mitte ainult üliõpilasorganisatsioone vaid ka teisi ühiseid eesmärke omavaid kooslusi.

Eesti üliõpilaste jaoks oli kohtumise suurim kasu peale eri süsteemidega tutvumise (ja seega ka probleemide ja rõõmude) võrdlemise kõrval omandatud sotsiaalne kapital. Nii mõnegi kuuldud asja osas tekkis huvi järele uurida põhjalikumalt ja teha temaatiline follow-up.

Leave a reply