EÜL esitles ahistamisteemalise uuringu tulemusi ja uuringuraportit

PRESSITEADE
05.02.2020

Eesti Üliõpilaskondade Liit alustas uuringu “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses” läbiviimist 2019. aasta aprillikuus ning esmast tutvustavat postitust saab lugeda siit. Käesoleva nädalaga saab uuringu läbiviimise lugeda lõppenuks. 4. veebruaril 2020 toimus ka esitlusüritus, kus uuringujuht Ehti Järv avas uuringutulemusi ja leidis aset paneeldiskussioon. Paneelis osalesid Allan Aksiim (TÜ üliõpilasesindus), Johanna Viik (TLÜ üliõpilaskond), Mait Klaassen (EMÜ rektor), Airi Mitendorf (Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond) ja Riina Sikkut (Riigikogu liige) ning paneeli modereeris Katrina Koppel (TLÜ valitsemisteaduste lektor ja endine EÜLi juhatuse liige). 

Uuring käsitleb üliõpilaste kogemusi soolise ja seksuaalse ahistamisega kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis, samuti varasemaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid ülikoolides turvalise õpi- ja töökeskkonna loomiseks ning hoidmiseks. Lõppraport põhineb 1501 küsimustiku vastaja vastusele, 30 individuaal- ning 10 grupiintervjuule, millele lisandus veel kaks ekspertintervjuud, päringud ülikoolile ja rahvusvaheline võrdlus Suurbritannia ja USA praktikatega. Lõppraportit saab lugeda meie trükiste ja raportite alalehelt. Sealsamas on leitav ka raporti ingliskeelne kokkuvõte.

Leave a reply