EÜL: kitsaskohad õppetoetuste astmelisuses

EÜL võrdsustaks vajaduspõhiste toetuste jagamise süsteemi veelgi

Eesti Üliõpilaskondade Liit esitas Riigikogu kultuurikomisjoni ja fraktsioonide esindajatele omapoolsed ettepanekud astmelise õppetoetuste süsteemi moodustamise kohta, et see tagaks kõigile abivajajatele võrdsemad võimalused.

EÜL-l on väga hea meel, et nendepoolse ettepanekuga, muuta õppetoetuste saamine astmeliseks, on arvestatud. Et tudengite vajadused on erinevad, on kõigi perspektiivist vajalik, et eristatakse ka toetuste suurusi.

Vaatamata sellele leiab EÜL aga, et toetuste täpne jagunemine vajaks põhjalikumat läbimõtlemist. Täpsemalt tuleks vaadata praegust ministeeriumi poolset ettepanekut kehtestada kõigest kolm toetuste määra. Kui leibkonna sissetulek liikme kohta on kuni 70€, siis on praeguse kava kohaselt toetuse summa 220€, kui aga sissetulek liikme kohta on 70.01€, langeb toetuse summa kohe 135€ peale.

EÜL peab oluliseks, et süsteem oleks paindlikum, ning tegi seetõttu kultuurikomisjonile omapoolse ettepaneku muuta toetuste määrasid selliselt, et astmed oleksid 10-eurose vahega. Seega kui leibkonna liikme sissetulek on 70€ asemel 70.01€, väheneks ka saadava toetuse summa 10€ võrra, s.o toetuse summa oleks sellisel juhul 210€. Kui tudengi pere sissetulek pereliikme kohta on 80,01€, oleks toetuse määr vastavalt 200€.

„Praegune lahendus, mille kultuurikomisjon on välja pakkunud, kaldub kõrvale seadusega võetud eesmärgist tagada tudengitele võrdväärsed võimalused õpingutele pühendumiseks,” ütles EÜLi juhatuse esinaine Monika Maljukov. „Sissetulekute erinevusega 1 sent on toetuse summa erinevused liiga drastilised, ometigi oli just võrdsete võimaluste põhimõte vajaduspõhise toetuse puhul oluliseks lähtepunktiks. Meie ettepanek, määrata toetusi 10-eurose täpsusega  seoks toetuse selgemini tudengi tegeliku sissetulekuga ning tagaks kõigile tudengitele võrdsemad võimalused,” lisas Maljukov.

EÜL ei näe põhjust, miks peaks vältima toetuste jagamise suuremat diferentseerimist, kui see parandaks olulisel määral tudengite majanduslikku olukorda. Tuginedes sellele soovib EÜL, et toetuse summasid arvutataks kümne euro täpsusega mitte kolmes liiga suure vahemikuga astmes.

EÜL soovib, et Riigikogu kultuurikomisjon koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, kõrgkoolide ja EÜLiga seiraks uue toetussüsteemi rakendamist ja hindaks jooksvalt ja kokkuvõtvalt selle tulemuslikkust. Kuna süsteem on praegu veel lapsekingades, siis selle analüüsimine ja arendamine on tulevikus hädavajalikud.

Lisainfo:

Monika Maljukov
Juhatuse esimees
monika.maljukov@eyl.ee
+372 513 5430

Leave a reply