EÜL: kõrgharidusreform peab tagama õiglasema ja kvaliteetsema kõrghariduse

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) hinnangul ei muuda tingimusteta nõue tudengite 100% õppekoormusega pühendumisest õpingutele meie kõrgharidussüsteemi õiglasemaks ja kvaliteetsemaks.

EÜL märgib eile haridus- ja teadusministrile saadetud pöördumises, et igal semestril koormuse arvestuse tegemine tähendaks tagasiminekut kursuste süsteemi juurde, mis ei vasta praeguse kõrghariduse korralduse tingimustele, mille eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele suuremat võimalust ja vastutust oma õppekavade kokkupanemisel, sh välismaal õppimisel.

100% õppe nõude eelduseks on sotsiaalsete garantiide süsteemi rajamine, mis muudaks kõrghariduse kättesaadavaks kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga peredest pärit tudengitele.

“Ilma õppetoetusteta ei saa me rääkida tegelikest võimalustest pühenduda õpingutele”, rõhutas EÜL juhatuse esimees Eimar Veldre.

EÜL toetab kõrgkoolide rahastamisel pikemaajalistele tulemuslepingutele üleminekut. Kõrgkoolide rahastamine peab muutuma läbipaistvamaks ning siduda selgemini kõrgkoolide eesmärkidega ja rahastamissüsteem peab soodustama kõrgkoolide omavahelist koostööd.

“Senine rahastusmudel on soodustanud kõrgkoolide vahel asjatut võistlust ega pole toonud esile kõrgkoolide ühisosa ja kvaliteedivõitu koostööst”, tõdes Veldre.

Lisainfo:

Eimar Veldre
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Telefon 5902 2111
E-post eimar.veldre@eyl.ee
Koduleht www.eyl.ee
Blogi www.eyl.ee/ap
Twitter www.twitter.com/tudengiliit
Facebook www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit

Leave a reply