EÜL: kõrgkoolide raha vähendamine ei suurenda lõpetajate arvu

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) hinnangul aitaks kõrgkoolidel loodetud lõpetajate arvu saavutada vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi kiirem rakendamine ning kõrgkoolide rahastamissüsteemi muutmine.

Tudengite väljalangevus on paljuski põhjustatud täisajaga töötamisest õpingute kõrvalt. 60% Eesti tudengitest töötab õpingute kõrvalt ning meie tudengid kulutavad õppimisele Euroopa üliõpilastega võrreldes kõige vähem aega.

„Tudengite töötamise põhjuseks pole ainult majanduslikud tegurid, vaid ka soov omandada majanduslik iseseisvus ning teatud tasemele vastav elustandard. Oluline ongi õppetoetuste süsteemi muutmise kõrval pöörata tähelepanu kõrgkoolide koostööle ettevõtetega,” märkis EÜL-i juhatuse esimees Maris Mälzer.

EÜL on teinud haridus- ja teadusministeeriumile varasemalt ettepaneku rakendada uus õppetoetuste süsteem alates 2013. aasta sügissemestrist, mitte 2015. aastast nagu on kirjas valitsusliidu tegevusprogrammis.

„Kõrgkoolide rahastamisel peab suuremat rolli mängima kõrgkooli pikemaajalised eesmärgid ning lisaks lõpetajate arvule tuleb arvesse võtta ka vastuvõetud üliõpilaste arvu,” tõdes Mälzer. „Kõrgkoolidelt raha vähemaks võtmine olukorda ei paranda,” lisas ta.

Kõrgkoolide õppetöö riiklik rahastamine on praegu seotud õppekohtadega ja eeldatavate lõpetajate arvuga, mis EÜL hinnangul ei võimalda toetada kõrgkooli kui terviku arengut ega toeta kõrgkoolide püüdlusi oma taset tõsta.

Haridus- ja teadusministeerium avaldas eile riikliku koolitustellimuse tulemuslepingute analüüsi, milles leiti, et kõrgkoolides on valdkondi, kus lõpetajaid on vaid 30% tellitust.

Lisainfo

Maris Mälzer
Juhatuse esimees
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Telefon 5567 6119
E-post maris.malzer@eyl.ee
Koduleht www.eyl.ee
Blogi www.eyl.ee/ap
Twitter www.twitter.com/tudengiliit
Facebook www.facebook.com/Eesti.Uliopilaskondade.Liit

Leave a reply