EÜL on alustanud arengukava loomist aastateks 2021–2025

Riigis kehtestatud eriolukorrast olenemata liigume EÜLis edasi järgmise perioodi arengukava loomise protsessiga vastavalt planeeritud ajakavale. Nimelt oleme alustanud esmase sisendi kogumist EÜLi organitelt, millele toetudes koostame aasta lõpuks Eesti Üliõpilaskondade Liidu arengukava aastateks 2021–2025.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu arengukava sisaldab organisatsiooni eesmärke ajaperioodiks 2021–2025 laias plaanis. Arengukava määratleb EÜLi kui organisatsiooni väärtused, millest töös lähtutakse, samuti organisatsiooni visiooni ja missiooni. Eraldi tuuakse välja ettevõtlusvaldkonna ja avaliku poliitika valdkonna eesmärgid sätestatud perioodiks.

Arengukava planeeritav kinnitamine toimub sügisesel üldkoosolekul, eelnevalt kaasab EÜL arengukava koostamisse ja tagasisidestamisse lisaks volikogule, nõukogule, üldkoosoleku liikmetele ja järelevalvele ka bürood, vilistlasi ning partnereid.

EÜLi kontori poolt koordineerivad arengukava koostamise protsessi selle valmimiseni sügiseks Kristel Jakobson ja avaliku poliitika nõunik Karl-Hendrik Pallo. Väliseksperdina on nõustamas protsessi Vabaühenduste Liidu endine juhataja Maris Jõgeva.Täiendavate küsimuste korral palume kirjutada kristel.jakobson@eyl.ee

EÜLi varasemad strateegiad leiab SIIT.

Leave a reply