EÜL: Ootame kultuurikomisjonilt üliõpilaste ettepanekutega arvestamist

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) loodab täna 14:00 kogunevalt Riigikogu kultuurikomisjonilt vajaduspõhiste õppetoetuste seaduseelnõu arutlemisel üliõpilaste ettepanekutega arvestamist.

„Sõnades on võetud väga õige suund nii tasuta kõrghariduse kui ka vajaduspõhiste õppetoetuste süsteemi loomisel, aga eelnõu vajab veel täiendamist, et toetused looksid võrdsed võimalused kõigile tudengitele,“ tõdes EÜLi aseesimees Monika Maljukov.

EÜL soovitab Riigikogu õppetoetuste eelnõu täiendada selliselt, et õppetoetuse summa sõltuks üliõpilaste majanduslikust olukorrast. Hetkel on eelnõu järgi toetussummaks 135 eurot. EÜL tahab, et maksimaalne toetuse summa neile, kes eriti raskes olukorras, oleks 250€.

EÜL peab õppetoetusi eelduseks, et tudengid saaksid pühenduda täielikult õpingutele, mistõttu peab piiravaks haridus- ja teadusministeeriumi esitatud nõuet, et toetust saavad taotleda vaid täies mahus õppekava täitvad üliõpilased. Samuti ootab EÜL, et uusi toetusi saaks taotleda kõik tudengid, olenemata sisseastumise aastast.

Valitsuse esitatud seaduseelnõu näeb ette, et noor seotakse oma vanematega üheks leibkonnaks kuni vanuseni 26. EÜLi hinnangul on selline vanusepiir kunstlik ega peegelda tudengite reaalset majanduslikku olukorda. Kui Riigikogu soovib siiski tudengeid automaatselt siduda oma vanematega, siis tuleb lähtuda teistes seadustes kasutatavatest vanusepiiridest.

„Pakume kompromissina 24. eluaastani sidumist lähtudes sotsiaaltoetusi puudutavatest seadustest, aga soovime samas, et tudengitel oleks võimalik põhjendatud juhtudel taotleda erandit,“ sõnas Maljukov.

„Tudengite esindajad on kohtunud Riigikogu liikmetega ja haridusministeeriumi esindajatega sel sügisel mitmel korral. Nüüd ootame, et meie ettepanekutega arvestataks ning kujundatav süsteem tagaks õppimisvõimaluse kõigile tudengitele, olenemata nende majanduslikust olukorrast“, rõhutas ta.

Lisainfo:
Monika Maljukov
Juhatuse aseesimees
monika.maljukov@eyl.ee
+372 513 5430

Leave a reply